YoungLab – professionelle læringsfællesskaber med intuitiv evaluering og læring

På Sct. Georgsgårdens vuggestue og børnehave arbejdes der med evaluering og læring som en eksperimenterende praksis.

Med YoungLab arbejder pædagogerne intuitivt, narrativt og visuelt. Med en fortælling, en kort videofilm og en kort evaluering. Eksperimenter igangsættes, der samles hurtigt op på indsatserne.

Tanja, leder på Sct. Georgsgården udtaler:

Tanja Friedrichsen, leder Sct. Georgsgården

YoungLab er en brugsanvisning til at være undersøgende på praksis

Kan bruges til mange ting. Det er en ‘opskrift’ der understøtter praksis, hverdagen og de pædagogiske læreplaner. Erfaringer som vi tilpasser til børnegruppen.

YoungLab skaber regelmæssighed og struktur på evalueringer

Det er ikke fokus på ‘facit’ og ‘fejl’. Dvs. at det SKAL være på en bestemt måde. og heller ikke at det er fokus på fejl, men meget mere en prøve/fejle tilgang. Små ting gør at man får blik for at skabe små forandringer som giver mening for børnene. Det skaber en dynamik, at vi hele tiden er på vej, (dvs. en måde at strukturere evalueringer og de små næste skridt, red.). En legende undersøgende og udforskende tilgang til praksis.

Med YoungLab får vi øje på barnet

Vi kommer ind i børnenes perspektiv, i barnets sted. På videoen ser vi en dreng der svinger med jakken i garderoben. føler at der ikke er plads til ham, (viser det kropsligt ved at svinge med jakken, red.). Får med video fat i flere ting i forhold til børnene, blik for børnenes samspil. Får øjnene op for børnenes legende tilgang.