Ydelser – overblik


Ny vej til professionel evaluering og læringsfællesskabermotiverede medarbejdere i skole og dagtilbud

Vi udvikler digitale 
læringsplatformer, 
så du på kort tid kan 
systematisere og dele 
viden. 
Det der har effekt for 
trivsel og 
udvikling.

Odense, Frederikssund: YoungLAB –  intuitiv digital evaluering udvikler børns livsmestring og læringSupervision – der uddanner teamets DNA og læringspraksis

Andreas Borg bruger 
supervisionen som videre-
uddannelse, til udvikling
af teamets DNA og
til fælles udforskning, 
læring og videndeling 
om det virker bedst 
– for borgerne.

Supervision med ti års erfaring, se cases fra to kommuner og en stor privat landsdækkende socialpædagogisk organisation.


Selvledende teams: Ledere håndterer kontrol på distance og magt – på nye måder

Vi hjælper dig og medarbejderne 
med at udvikle viden når løsningerne 
er for komplekse til 
de hurtige løsninger, 
når der skal tænkes på kanten af boxen, 
og designes flere 
alternative løsninger
i selvledelse. 
det gavner borgere og brugere. Det 
er en sjov og spændende 
proces.

Holbæk:
Ledere og medarbejderne får praktiske
værktøjer og styring af selvledende teams; ledelse af collaborativ learning, samskabelse og selvledelse .Kollaborative læringsfællesskaber – udviklingsproces fra tavs til kollektiv viden

Vi udvikler teams og 
medarbejderes evner til 
at bruge og dele tavs 
individuel viden. 
Det udvikler teamets DNA 
og bygger på bedste 
praksis fra alle 
medlemmerne i teamet

Helsingør: Otte afdelinger på bo- og væresteder mv. går fra tavs individuel
viden til kollektiv viden om det der rykker mest.
Det gavner både borgere og bundlinjeVi støtter dig
til at udvikle
professionelle 
lærings-
fællesskaber i
en hektisk
hverdag

Frederikssund:
Vi hjælper med at udvikle daglig praksis i læringstemaer
og udvikling af læringsfællesskaber.

Sammen med medarbejdere, leder og børn udvikles
ny daglig praksis som gør Sct. Georgsgården til det mest eftertragtede
dagtilbud i kommunen.


Vi støtter med at udvikle evaluering som fundament for udvikling af kvalitet i alle ydelser. Ved at udvikle kollektiv viden om det der rykker mest, skabes flere resultater pr. velfærdskrone. Som gør leder og medarbejdere i stand til at udvikle dyb,
kontinuerlig evaluering og læring.

“Feedback er den mest virksomme ingrediens i læreprocesser”. Professor Lene Tanggard, AAU.