KURSUS: LEDELSE AF SELVLEDENDE HØJTYDENDE TEAMS OG MEDARBEJDERE

Udviklingssporet

Udviklingssporet  er sat sammen så ledere får nye redskaber til at lytte, forstå, eksperimentere og handle sammen med medarbejderne. Der udvikles nye løsninger i små overskuelige bidder og skabes en teamkultur, med et åbent, kreativt og nysgerrigt blik på opgaven. Lederen udvikler facilitator rollen, og lærer at udøve magt og kontrol på nye måder.

Vidensporet


Videnssporet bruges når udfordringen er kompleks, involverer flere fagligheder eller hvor svaret ikke er givet på forhånd. Da kræves der kompetencer i at systematisk analysere, evaluere og udvikle teamets tavse viden. Medarbejdere og ledere ‘forsker’ – lederne lærer redskaber til lynhurtige PIT STOP evalueringer, og systematisk analysere – som skaber retning for udviklingsarbejdet. (Frimann og Hersted 2020).

Kompetencer – til ledelse af højtydende selvledende teams


DAG 1: NY VIDEN. Lederen lærer nye kollaborative værktøjer – fra tavs individuel tavs viden til teamets nye DNA. Det skaber evne til at eksperimentere i en hektisk hverdag, og skaber nye mulighedsrum – sammen med medarbejderne – uden nye at lederen mister ‘ledelsesgrebet’. Lederen lærer kontrol på nye måder.

Aktioner i praksis. Videotræning og vejledning.

DAG 2: NY VIDEN. Lederen lærer fire principper og forudsætning for at skabe en læringskultur for nysgerrighed, eksperimentering, tillid og psykologisk tryghed. ( Borg & Ness 2019, Edmondson 2018).

Aktioner i praksis. Videotræning og vejledning.

DAG 3: NY PROCES – ledere og medarbejdere får værktøjer til at facilitere, afprøve, udvikle og hurtigt evaluere nye løsninger i små overskuelige bidder i en hektisk hverdag.

Aktioner i praksis. Videotræning og vejledning.

DAG 4: EVALUERING – slut evalueringen samler op på udfordringer, fokus områder for videre udvikling som sikrer succes for de efterfølgende forløb.

5: UDBYTTE


-Ny redskaber giver højere involvering og medarbejder motivation

-Ny viden om psykologisk tryghed udvikler mere ‘prøve/fejle’ kultur

-Ny tilgang – lederen mere kompetent som faglig leder og sparringspartner for selvledende medarbejdere


VARIGHED:

3 halve dage. Video træning efter dag 1, 2 og 3. Slutevaluering med mulighed for efterfølgende opfølgning.

Alle kursusdage afholdes online, såfremt Corona bestemmelserne kræver det.

TID:

Kursus 6., 7. maj og 20. maj kl. 12.30 -16.30. Videotræning online 17. og 26. maj . Slutevaluering 2 juni.

STED:

Symbion Konferencecenter. Fruebjergvej 2, 2100 KBH Ø. Eller efter aftale.

Konsulenthuset Social IQ – Symbion Science Center – Copenhagen – +45 4053 0712