KURSUS: LEDELSE – AF MEDARBEJDERE UNDER OG EFTER CORONA

Kreativitet og produktivitet blomstrer under corona

Modsat manges forventning er hjemmearbejdende medarbejdere i Danmark særdeles produktive under corona.

Mange ledere har oplevet, at produktiviteten ikke er gået ned – tværtimod er produktiviteten stort set alle steder gået op – og sygefraværet er ekstremt lavt (Navrbjerg & Minbaeva, 2020).

I DK er også mange medarbejdere mere kreative end ledere har troet.

Men ledere oplever corona perioden som mere krævende og at det stiller højere krav til lederens sociale, empatiske og kommunikative evner (Ipsen, ’Experiences of working from home in times of covid-19’, i DTU nyheder 11.1.2021).

Ledelsesudvikling, kontrol og magt – efter corona

En tendens fra interviews med ledere, viser at virksomheder med noget strammere ledelse og traditioner, har haft større problemer med de nye arbejdsorganiseringer under corona. (Virtuel ledelse, Navrbjerg & Minbaeva, CBS, juni 2020).

Den dygtige leder er den der kan krise-kommunikere, er mere åben til at afprøve nye og ukendte tilgange. Den ‘nye’ leder efter corona, er den, der tør slippe og sige: ”inden for de her rammer, der finder i selv ud af det”. Ikke mindst ved hvordan man kan frisætte medarbejderne, og tænke kontrol og tillid på nye måder. Det kræver nye færdigheder og praktiske ‘greb’ i hverdagen.

KURSET: LEDELSE AF MEDARBEJDERE UNDER OG EFTER CORONA

Med nye metoder til at kommunikere, lede og samarbejde på – skabes der flere resultatskabende teams

Med metoder til at frisætte medarbejderne, øges kreativiteten, med øget værdi for borgere og kunder til følge


Med metoder til at kontrollere selvledende medarbejdere, føles det ikke ubehagelig, men motiverende og fremmende for medarbejdernes trivsel

Udviklingssporet

Udviklingssporet  er sat sammen så ledere får nye redskaber til at lytte, forstå, eksperimentere og handle sammen med medarbejderne. Der udvikles nye løsninger i små overskuelige bidder og skabes en teamkultur, med et åbent, kreativt og nysgerrigt blik på opgaven. Lederen udvikler facilitator rollen, og lærer at udøve magt og kontrol på nye måder.

Vidensporet


Videnssporet bruges når udfordringen er kompleks, involverer flere fagligheder eller hvor svaret ikke er givet på forhånd. Da kræves der kompetencer i at systematisk analysere, evaluere og udvikle teamets tavse viden. Medarbejdere og ledere ‘forsker’ – lederne lærer redskaber til lynhurtige PIT STOP evalueringer, og systematisk analysere – som skaber retning for udviklingsarbejdet. (Frimann og Hersted 2020).

Kompetencer – til ledelse af højtydende selvledende teams


DAG 1: NY VIDEN. Lederen lærer nye kollaborative værktøjer – fra tavs individuel tavs viden – til udvikling af teamets nye DNA. Det skaber rammer for nye mulighedsrum – sammen med medarbejderne – uden at lederen mister ‘ledelsesgrebet’. Lederen lærer kontrol på nye måder.

Aktioner i praksis. Videotræning og vejledning.

DAG 2: NY VIDEN. Lederen lærer fire forudsætning og for at skabe en læringskultur, og 7 principper for selvledelse – som udvikler nysgerrighed, eksperimentering, tillid og psykologisk tryghed. ( Borg & Ness 2019, Edmondson 2018).

Aktioner i praksis. Videotræning og vejledning.

DAG 3: NY PROCES – ledere og medarbejdere får værktøjer til at facilitere, afprøve og eksperimentere i en hektisk hverdag, og hurtigt evaluere nye løsninger i små overskuelige bidder i en hektisk hverdag.

Aktioner i praksis. Videotræning og vejledning.

DAG 4: EVALUERING – slut evalueringen samler op, fokus på udfordringer og områder for videre udvikling. Det sikrer succes for de efterfølgende forløb.

5: UDBYTTE


-Ny redskaber giver højere involvering og medarbejder motivation

-Ny viden om psykologisk tryghed udvikler en sikker ‘prøve/fejle’ kultur

-Ny tilgang – lederen mere kompetent som faglig leder og sparringspartner for selvledende medarbejdere


VARIGHED:

3 halve dage. Video træning efter dag 1, 2 og 3. Slutevaluering med mulighed for efterfølgende opfølgning.

Alle kursusdage afholdes online, såfremt Corona bestemmelserne kræver det.

TID:

Kursus 6., 7. maj og 20. maj kl. 12.30 -16.30. Videotræning online 17. og 26. maj . Slutevaluering 2 juni.

Eller efter aftale.

STED:

Symbion Konferencecenter. Fruebjergvej 2, 2100 KBH Ø. Eller efter aftale.

Konsulenthuset Social IQ – Symbion Science Center – Copenhagen – +45 4053 0712