Uddannelse på et bosted uden merudgifter

UDFORDRING: Hver medarbejder i et team har deres egen måde at løse opgaver på, med baggrund i egen viden og erfaringer. Teams når ikke altid at udvikle teamets DNA, og systematisk undersøge egne gode erfaringer;

  • Hvilke kombinationer af metoder og erfaringer rykker mest for borgerne?
  • Hvordan bruger vi teamets forskelligheder til kreativitet og nytænkning for borgerne?
  • Hvordan lærer vi at systematisk samle op vores viden og bedste praksis?

LØSNING: Social IQ udvikler teamets tavse viden og udvikler teamets DNA under løbende supervisionsforløb.

  • Teamets udvikler et nyt mix; sammensætter alles kompetencer og tidligere erfaringer til ‘teamets DNA’
  • Teamet udvikler og udforsker et mix som skaber den bedste løsning for borgeren

EFFEKT: Fra tavs til eksplicit viden i teamet. Udvikler et højtydende team. Gør mere af det team medlemmerne lykkes særlig godt med overfor borgerne.


Andreas benytter en stor bredde af metoder og tilgange som f.eks. mentalisering, Low Arousal, systemisk og narrativ coaching, anerkende coaching (A.I.) og egen udviklede metoder. Er ekstern lektor på Københavns Professionshøjskole, videreuddannelse i psykoterapi og chock traume terapi. Samarbejder med førende konsulenter, erfaring som leder fra en socialfaglig institution og gennemført aktionsforskning på det socialfaglige område i Helsingør sammen med professor i Recovery, Ottar Ness fra NTNU, Universitetet i Trondheim.