Supervision – der udvikler teamets faglighed

Erfaring fra socialfaglige område + ledelse i 10 danske kommuner 

Supervision med Andreas Borg, Social IQ

Andreas bruger supervisionen som videreuddannelse, til udvikling af teamets DNA og til fælles systematik og videndeling om det der virker bedst

Andreas skaber værdi for teams og ledere

 • Andreas tager ansvar for processen
 • faciliterer og holder håbet oppe, når udfordringerne bliver svære
 • styrer drøftelsen tilbage på sporet
 • stiller gode, refleksive spørgsmål hele vejen igennem
 • Supervisionen skaber ny praksis
 • mere overblik, klarhed og retning
 • fra problem til nye perspektiver og læring
 • metoder til idé generering, der skaber nye handlinger hos ‘fastlåste’ borgere
 • Andreas udvikler teamets DNA
 • Fra tavs til eksplicit viden i teamet
 • Udvikler højtydende teams
 • Gør mere af det team medlemmerne lykkes særlig godt med

Supervision der udvikler jeres praksis

Udvikler eksisterende hverdagspraksis

Nye handlemuligheder og nye faglige perspektiver

Forbedrer eksisterende metoder og redskaber

Andreas benytter en stor bredde af metoder og tilgange som f.eks. mentalisering, Low Arousal, systemisk og narrativ coaching, anerkende coaching (A.I.) og egen udviklede metoder. Er ekstern lektor på Københavns Professionshøjskole, videreuddannelse i psykoterapi og chock traume terapi.

Andreas har 10 års erfaring med supervision og coaching af medarbejdere og ledere i 12 kommuner. Både individuelt og i gruppe. Han har erfaring som leder fra en socialfaglig institution og gennemført aktionsforskning på det socialfaglige område i Helsingør sammen med professor i Recovery, Ottar Ness fra NTNU, Universitetet i Trondheim.

Priser på supervision aftales pr. opgave

Gruppe/team supervision fra kr. 800 -1.200/time.