Supervision – der uddanner teamets DNA og læringspraksis

Erfaring fra socialfaglige område + ledelse i 10 kommuner 

Supervision som arena for videre uddannelse

Andreas bruger supervisionen som videreuddannelse, til udvikling af teamets DNA og til fælles udforskning, læring og videndeling om det virker bedst – for borgerne. Gennemfører også uddannelsesforløb på socialområdet.

Andreas skaber værdi for teams og ledere

 • Andreas tager ansvar for processen
 • faciliterer og holder håbet oppe, når udfordringerne bliver svære
 • styrer drøftelsen tilbage på sporet
 • stiller gode, refleksive spørgsmål hele vejen igennem
 • Supervisionen skaber ny praksis
 • mere overblik, klarhed og retning
 • fra problem til nye perspektiver og læring
 • metoder til idé generering, der skaber nye handlinger hos ‘fastlåste’ borgere
 • Andreas udvikler teamets DNA
 • Fra tavs til eksplicit viden i teamet
 • Udvikler højtydende teams
 • Gør mere af det team medlemmerne lykkes særlig godt med

Supervision der udvikler jeres læringspraksis

Udvikler teamets kollektive læringspraksis

Nye kreative handlemuligheder og nye faglige perspektiver

Forbedrer eksisterende metoder og redskaber

Til udvikling af teamet under supervisionen bruger Andreas Collaborative Inquiry, designtænkning og systemiske metoder. Gennemført aktionsforskning for otte afdelinger på det socialt udsatte område om kollaborativ læring i 2020’erne, sammen med professor i Recovery, Ottar Ness fra NTNU, Universitetet i Trondheim.

Andreas benytter desuden en stor bredde af socialfaglige, ledelse- og organisatoriske metoder og tilgange som f.eks. mentalisering, Low Arousal, systemisk og narrativ coaching, løsningsfokuseret eller anerkende coaching (A.I.) og egen udviklede metoder.

Andreas har 10 års erfaring med supervision og coaching af medarbejdere og ledere i 12 kommuner. Både individuelt og i gruppe. Han har seks års erfaring både som leder og medarbejder fra en specialinstitution & STU for børn og unge.

Er ekstern ansat på Københavns Professionshøjskole og underviser i ledelse, organisation og samskabelse. Videreuddannelse i psykoterapi og chock traume terapi.

Priser på supervision og uddannelsesforløb aftales pr. opgave

Gruppe/team supervision fra kr. 900 -1.200/time.