Supervision i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune – psykiatri og handicap

Hverdagsinnovation og supervision øger evnen til at håndtere eget liv

UDFORDRING: Bosted for borgere med tunge handicap: For borgere med svære psykiske handicap er det svært at omsætte mål til adfærdsændring hos borgerne. Til trods for gode metoder kræves der nytænkning og videreudvikling af eksisterende metoder der skaber adfærdsændringer.

LØSNING: Medarbejderne lærer nye metoder under fem supervisions sessioner. De lærer en systematisk idéudviklingsmetode til hverdagsinnovationer , med designtænkning og læringsstyret innovation – på tværs af teams og fagfagligheder. En specialtilpasset metode til rehabilitering.

EFFEKT: Metode skaber kolletiv læring for medarbejderteamsene. Bedre samarbejde medarbejderne imellem, flere kreative og kvalificerede løsninger. Beboerne øger evnen til at mestre hverdagslivet, til trods for knappe ressourcer til medarbejeruddannelse.


Andreas benytter en stor bredde af metoder og tilgange som f.eks. mentalisering, Low Arousal, systemisk og narrativ coaching, anerkende coaching (A.I.) og egen udviklede metoder. Er ekstern lektor på Københavns Professionshøjskole, videreuddannelse i psykoterapi og chock traume terapi. Samarbejder med førende konsulenter, erfaring som leder fra en socialfaglig institution og gennemført aktionsforskning på det socialfaglige område i Helsingør sammen med professor i Recovery, Ottar Ness fra NTNU, Universitetet i Trondheim.