Offentlig ledernetværk med – regenerativ ledelse, innovation, læringskultur, selvorganisering og samarbejde

Ledernetværk for mennesker med faglige lederambitioner

Ledernetværket giver dig et frirum til personlig og ledelsesmæssig udvikling. Du får vendt nogle sten, som du ikke kan vende i din egen organisation eller kommune. Ledernetværket er en effektiv efteruddannelse og karriereudvikling med særlig fokus på ledelse af læring, innovation og udvikling under tidspres og konstante forandringer.

Der er fordybelse

 • Vi drøfter et tema som omdrejningspunkt for hele dagen
 • Tæt, praktisk kobling mellem teori og ledelse – udfordringer fra din egen organisation
 • Vi går i dybden såvel med teori som ledelsespraksis

Et professionelt styret netværk gavner altså ikke bare dig, men også din virksomhed. Det gør dig til en mere professionel leder.

asas

Der er inspiration – til dit ledelsesrum

 • Du får inspiration til nye måder at håndtere dine opgaver
 • Du styrker dine evner til at skabe forandring i din organisation
 • Fokus på nytænkning og forstærke den sociale kapital
 • Det kan f.eks. handle om hvordan man i besparelsestider
 • Gentænker udnyttelse af eksisterende ressourcer med nye løsninger,
 • Udvikler nye samarbejdsformer
 • Udvikler ny organisering som øger kvaliteten i virksomhedens ydelser

Du sparer tid og penge

Du optimerer din tid og dine ressourcer ved at lære af andres erfaringer med lignende udfordringer og projekter. Ledernetværket er en genvej til “trykprøvede” løsninger , og du sparer dig selv for konsulenttimer , dyre kurser og fejlbeslutninger.

Priser for at deltage i det offentlige ledernetværk

Tid: Fire dage pr. år i virksomhederne.

Pris: En plads i netværksgruppen: Ledere/konsulenter: Kr. 9.975,-

Eksempel på tema en af dagene:

Tema 1: Som mellemleder står man ofte i et paradoks ift. at agere den gode leder overfor medarbejderne – og samtidig være loyal overfor de beslutninger, som træffes i topledelsen eller af politikere og som ikke altid opleves meningsfulde. Hvad er de vigtigste perspektiver i dilemma- og paradoks ledelse og hvordan gribes det an i praksis?

Tema 2: Om ledelse og behovet for personlig udvikling og ledersparring. Udfoldes på dagen.

Sted: Vi mødes i virksomhederne på omgang. 2023: 9. Marts, 19. Juni (sted: Novafos), 31. August, 24. November (Holbæk)

Varighed: Du tegner abonnement for et år ad gangen.

Deltagere siger om Netværket

Piet Dahlstrøm, leder Holbæk Biblioteker: Jeg får altid både inspiration og et “boost” med fra møderne- ud over selvfølgelig hyggelig selskab!

Her er alt det du får som deltager i det offentlige ledernetværk

Vi har bl.a. fokus på regenerativ ledelse, selvledelse, selvorganisering og sociokrati.

I ledernetværket får du ny viden og kompetencer

 • viden og refleksion om hvordan man frisætter medarbejderne, organisatorisk og fagligt
 • viden om 7 afgørende principper for selvstyrende teams
 • viden om hvordan støtte medarbejderens åbenhed mod verden, mod ny viden og vidensmiljøer
 • viden om hvordan sikre organisatorisk innovation, teamets dynamik og forståelse for helheden