Offentlig ledernetværk med – resonans i ledelse, innovation, læringskultur, regenerativ ledelse, selvorganisering, trivsel og samarbejde

Ledernetværk for mennesker med faglige lederambitioner

Ledernetværket giver dig et frirum til personlig og ledelsesmæssig udvikling. Du får vendt nogle sten, som du ikke kan vende i din egen organisation eller kommune. Ledernetværket er en effektiv efteruddannelse og karriereudvikling med særlig fokus på ledelse af læring, innovation og udvikling under tidspres og konstante forandringer.

Der er fordybelse

 • Vi drøfter et tema som omdrejningspunkt for hele dagen
 • Tæt, praktisk kobling mellem teori og ledelse – udfordringer fra din egen organisation
 • Vi går i dybden såvel med teori som ledelsespraksis

Et professionelt styret netværk gavner altså ikke bare dig, men også din virksomhed. Det gør dig til en mere professionel leder.

Der er inspiration – til dit ledelsesrum

 • Du får inspiration til nye måder at håndtere dine opgaver
 • Du styrker dine evner til at skabe forandring i din organisation
 • Fokus på nytænkning og forstærke den sociale kapital
 • Det kan f.eks. handle om hvordan man i besparelsestider
 • Gentænker udnyttelse af eksisterende ressourcer med nye løsninger,
 • Udvikler nye samarbejdsformer
 • Udvikler ny organisering som øger kvaliteten i virksomhedens ydelser

Du sparer tid og penge

Du optimerer din tid og dine ressourcer ved at lære af andres erfaringer med lignende udfordringer og projekter. Ledernetværket er en genvej til “trykprøvede” løsninger , og du sparer dig selv for konsulenttimer , dyre kurser og fejlbeslutninger.

Priser for at deltage i det offentlige ledernetværk

Tid: Fire dage pr. år i virksomhederne.

Pris: En plads i netværksgruppen: Ledere/konsulenter: Kr. 9.975,-

Eksempel på tema en af dagene:

Tema 1: Som mellemleder står man ofte i et paradoks ift. at agere den gode leder overfor medarbejderne – og samtidig være loyal overfor de beslutninger, som træffes i topledelsen eller af politikere og som ikke altid opleves meningsfulde. Hvad er de vigtigste perspektiver i dilemma- og paradoks ledelse og hvordan gribes det an i praksis?

Tema 2: Om ledelse og behovet for personlig udvikling og ledersparring. Udfoldes på dagen.

Sted: Vi mødes i virksomhederne på omgang. 2024:

15/3  

16/5

22/8 

21/10

Varighed: Du tegner abonnement for et år ad gangen.

Deltagere siger om Netværket

Piet Dahlstrøm, leder Holbæk Biblioteker: Jeg får altid både inspiration og et “boost” med fra møderne- ud over selvfølgelig hyggelig selskab!

Thomas Mikkelsen, klyngeleder: Netværksgruppen et en spændende gruppe af ledere fra offentlige virksomheder. Dette hjælper mig bl.a. til at se udover mit eget perspektiv fra børne- og ungeområdet, og diskussioner med gruppens øvrige deltagere er altid yderst givtige. Andreas Borg er en dygtig underviser og facilitator af gruppen., og han holder fast på at relatere vore diskussioner til moderne teorier og litteratur, hvilket yderligere gavner udbyttet. Jeg kan varmt anbefale gruppen.

Susan Mathiesen, daginstitutionsleder Frederikssund: Det er givtigt at udveksle synspunkter med andre ledere, fra andre faggrupper end en selv, det giver en anden dynamik. Nye ideer til ens egen lederrolle.

Praktisk – mere om dit udbytte som ledernetværks deltager

Hvem leder Social IQ’s Ledernetværksgruppe?

Netværksmøderne er professionelt styret, og der skabes de gode rammer for læring , udvikling og refleksion. Alle møder ledes af Andreas Borg fra Social IQ – som er faglig moderator og proceskonsulent og som bidreger med ekspertviden.

Hvem deltager og hvor mange?

Som medlem får du sparring i en lille fortrolig gruppe med ledere og nøglemedarbejdere med 6-10 mennesker på dit eget niveau. Gode relationer er afgørende for at udvikle den social kapital i gruppen, så det noget vi udvikler og lægger vægt på.

Pladserne i vore Ledernetværks gruppe er besat af profiler fra både store og mellemstore danske offentlige organisationer og på tværs af faggrupper.

Her er alt det du får som deltager i det offentlige ledernetværk

Som deltager i Ledernetværket får du:

De bedste erfaringer og international viden omkring arbejdet med personlig og organisatorisk ledelse , om at udvikle ledelse under ressourcepres og i en effektivitetsdagsorden:

INNOVATION, LÆRING ,
SELVLEDELSE og SELVORGANISERING,
LEDELSE I KOMPLEKSITET,
LEDELSE AF ET ARBEJDSMILJØ I BALANCE,
LEDELSE AF RESONANS I ORGANISATIONER,
REGENERATIV LEDELSE.

Det kan handle om:

 • Hvordan skaber lederen en meningsfuld kobling og et engagement – for medarbejderne – mellem overordnede indsatser og hverdagens praktiske opgaver?
 • Hvordan stille skarpt på en fælles kontinuerlig udvikling, læring og refleksion omkring kerneopgaven?
 • Hvordan kan nye styringsformer forbedre trivsel?
 • Hvordan kan medarbejderdrevet innovation og tillidsbaseret ledelse skabe bedre processer under konstante forandringer?
 • Ny viden om resiliens, resonans i ledelse og regenerativ ledelse, forbedring af det psykiske arbejdsmiljø

Tæt kobling mellem teori og levet praksis

 • Der er fordybelse; vi drøfter et tema som omdrejningspunkt for hele dagen, vi går i dybden med teori og levet praksis
 • Ledernetværks gruppen, et rum, hvor vi opbygger tillid – det animerer til kontinuerlig deltagelse
 • Du får vendt nogle sten, som du ikke kan vende i din egen organisation

Praktisk information

 • Medlemskab i et levende forum , forudsætter aktiv deltagelse og lyst til at gå på opdagelse i eget og andres ledelserum
 • 4 årlige netværks -gruppemøder, du sikres fortløbende frisk inspiration og diskuterer dine udfordringer i et fortroligt forum
 • Mulighed for at trække på og stille spørgsmål til Social IQs eksperter
 • Mulighed for opdateret liste over rapporter og bøger fra førende internationale eksperter

Vi har bl.a. fokus på regenerativ ledelse, selvledelse og selvorganisering

I ledernetværket får du ny viden og kompetencer

 • viden og refleksion om hvordan man frisætter medarbejderne, organisatorisk og fagligt
 • viden om 7 afgørende principper for selvstyrende teams
 • viden om hvordan støtte medarbejderens åbenhed mod verden, mod ny viden og vidensmiljøer
 • viden om hvordan sikre organisatorisk innovation, teamets dynamik og forståelse for helheden