Netværksgruppen – offentlige ledere der mødes om innovation, læring og selvorganisering

Netværksgruppen for mennesker med faglige lederambitioner

Priser og varighed

Tid: Fire dage pr. år i virksomhederne.

Eksempel : Tema en af dagene i 2022:

Tema 1: Som mellemleder står man ofte i et paradoks ift. at agere den gode leder overfor medarbejderne – og samtidig være loyal overfor de beslutninger, som træffes i topledelsen eller af politikere og som ikke altid opleves meningsfulde. Hvad er de vigtigste perspektiver i dilemma- og paradoks ledelse og hvordan gribes det an i praksis?

Tema 2: Om ledelse og behovet for personlig udvikling og ledersparring. Udfoldes på dagen.

Sted: Vi mødes i virksomhederne på omgang. 2023: 9. Marts, 19. Juni (sted: Novafos), 31. August, 24. November

Pris: En plads i netværksgruppen: Ledere/konsulenter: Kr . 9.975,-

Varighed: Du tegner abonnement for et år ad gangen.

Deltagere siger om Netværket

I 2022 har vi bl.a. haft fokus på selvledelse, selvorganisering og sociokrati.

I ledernetværket får du ny viden og kompetencer:

  • viden og refleksion om hvordan man frisætter medarbejderne, organisatorisk og fagligt
  • viden om 7 afgørende principper for selvstyrende teams
  • viden om hvordan støtte medarbejderens åbenhed mod verden, mod ny viden og vidensmiljøer
  • viden om hvordan sikre organisatorisk innovation, teamets dynamik og forståelse for helheden