Ledelse af selvledende medarbejdere og teams

Ledelse og selvledelse på nye måder

Leder rollen; ledelse, kontrol og magt er under ændring i disse år. Noget skal blive som før. Noget ændres mere radikalt, fx når man ønsker at udvikle selvledende højtydende teams .

Social IQ har arbejdet i flere kommuner med ledernes og medarbejdernes nye roller og funktioner, når medarbejderne kommer til at bestemme mer end før.

https://socialiqacademy.com/ledere-som-aktionsforskere-og-designere/

Udvikling af selvledelse og lederens nye roller – i en tid med stramt fokus på drift og økonomi.