Kompetente socialpædagoger – skaber kompetente handicappede borgere

7 AF 10 LEDERE: KOMPETENCERNE SKAL STYRKES MEGET MERE I DE SOCIALPÆDAGOGISKE INSTITUTIONER – men hvordan?

Kilde: Jyllandsposten 8.9.2018

Kompetente socialpædagoger  –  skaber kompetente handicappede borgere

”Syv ud af ti ledere på det socialpædagogiske område, mener at der er behov for at styrke kompetencerne hos fremtidens socialpædagoger. 

Arbejdsgiverne efterspørger specifikke social- og specialpædagogiske kompetencer, og der er en stigning i andelen af borgere med sværere og mere komplekse udfordringer iflg. undersøgelser. 

I Norge er der mere fokus på uddannelse på det socialfaglige område, dvs. en bedre og bredere værktøjskasse for de fagprofessionelle (red.).  Der hævdes at med bedre uddannede socialpædagoger udvikles der flere mestringskompetencer, udsatte borgere mestrer bedre livet med egen hjælp og får et bedre liv.

Derfor har vi i Danmark brug for en markant styrket socialpædagogisk specialisering og behov for at styrke den socialpædagogiske specialisering på pædagoguddannelsen”. Udtalelser fra Formanden for Socialpædagogerne, Altinget 25.8. 20.

Når der ikke er penge til uddannelse – hvad gør man så?

Uddannelse kræver at man afsætter ressourcer, det gælder både for den enkelte kommune, den enkelte socialpædagogiske organisation, men også fra statens side.

Socialpædagogisk arbejde er et unikt håndværk, som kræver en solid værktøjskasse med dyb specialiseret viden.

Men det sociale område har været udsat for løbende besparelser i flere år. Så hvad er så mulighederne for det enkelte bosted og den socialpædagogiske virksomhed?

Hvad kan den enkelte organisation gøre? Og hvordan kan man gøre det?

Tre eksempler på hvordan man videreuddanner personale – med uden ekstra uddannelseskroner eller med meget begrænsede midler


Andreas Borg fra Konsulenthuset Social IQ har 10 års erfaring med supervision og coaching af medarbejdere og ledere i 12 kommuner samt private bosteder. Både individuelt og i gruppe. Han har erfaring som leder fra en socialfaglig institution og gennemført aktionsforskning på det socialfaglige område i Helsingør sammen med professor i Recovery, Ottar Ness fra NTNU, Universitetet i Trondheim. Læs mere her.