Er du optaget af at lykkes med læringsfællesskaber og læringskultur? Så læs lige her:

Andreas Borg

Sammen med prof. Ottar Ness har jeg forsket i hvordan man kan lede og udvikle meningsfulde, udviklende læringsfællesskaber – når det er så stor fokus på effektivitet og drift mange steder.

Forskningsartiklen er udkommet på tidsskriftet Erhvervspsykologi og omhandler det gab der ofte opstår mellem strategien om en fælles læringskultur og organisations reelle handlinger.

Undervejs møder strategien nemlig en virkelighed, der både er i stand til at modstå forandringer og forhindre strategien i at blive omsat til operationelle handlinger.

I forskningen følger vi otte afdelinger på det sociale område om hvad de gør for at få læringskulturen til at fungere i praksis. Vi kommer frem til og argumenterer for, at skal man lykkes bør læringskulturen indeholde fire hjørnestene som implementeres som del af praksis i organisationen.

Vi argumenterer også for en læringstilgang som inddrager al den tavse viden som teamet eller gruppen har i forvejen. Det betyder at man udvikler en praksis baseret på teamets DNA; dets lokale og specifikke kontekstuelle viden om hvad der fungerer bedst.   

Vi argumenterer også for, at en kompleksitetsanalyse af en enhver situation, der ønskes forandret, er helt nødvendig.

Komplekse udfordringer der søges løst med simple løsninger, vil med stor sandsynlighed bidrage til et øget gab mellem det organisationen ønsker at udrette og det den rent faktisk har held til at udrette. Jeg håber på at min artikel kan være et bidrag til at mindske dette gab.

Er det noget der også optager dig, er der tre muligheder:

  1. Enten kan du deltage i vores Netværk hvor vi løbende drøfter de udfordringer der opstår i  praksis når ens ambitioner er at udvikle læringsfællesskaber og -kultur. Læs mere her:
  2. Eller hvis du/I er i gang med en proces om læringsprocesser og -kultur (eller skal i gang), og behøver en strategisk sparringspartner eller facilitator, en uvildig rådgiver e.l., kan du kontakte mig på mail eller telefon.
  3. Du kan også læse mere om vores forskningsartikel om organisations- og styringsformer der skaber løbende læring, læse her:

Artiklen er skrevet af Andreas Borg, konsulenthuset Social IQ. Ekspert i evaluerings- og læringsprocesser, for daginstitutioner, skoler, private og offentlige virksomheder. Forskningsartiklen ovenfor kan læses i Erhvervspsykologi nr. 4.2019.