Er du optaget af at lykkes med professionelle læringsfællesskaber og læringskultur? Så læs lige her:

Læring som organisationens centrale ressource i 2020’erne

Andreas Borg, Social IQ.dk
Professor Ottar Ness

Sammen med prof. Ottar Ness har jeg forsket i hvordan man kan lede og udvikle meningsfulde, eksperimenterende læringsfællesskaber – når det er så stor fokus på effektivitet og drift mange steder.

Forskningsartiklen er udkommet på tidsskriftet Erhvervspsykologi og omhandler det gab der ofte opstår mellem strategien om en fælles læringskultur og organisations reelle handlinger.

Undervejs møder strategien nemlig en virkelighed, der både er i stand til at modstå forandringer og forhindre strategien i at blive omsat til operationelle handlinger.

I forskningen følger vi otte afdelinger på det sociale område om hvad de gør for at få læringskulturen til at fungere i praksis. Vi kommer frem til og argumenterer for, at skal man lykkes bør læringskulturen indeholde fire principper som implementeres som del af praksis i organisationen.

Vi argumenterer også for en læringstilgang som inddrager al den tavse viden som teamet eller gruppen har i forvejen. Det betyder at man udvikler en praksis baseret på teamets DNA; dets lokale og specifikke kontekstuelle viden om hvad der fungerer bedst, se figur.   


Er professionelle læringsfællesskaber noget der optager dig, er der tre muligheder:

1. Du kan læse mere om vores forskningsartikel om organisations- og styringsformer der skaber løbende læring, læs mere her:

2. Du kan læse en artikel om feedback som drivende motivation på arbejdspladsen. Læs mere her:

3. Du kan som leder deltage i Netværksgruppen innovation, læring og samskabelse, hvor vi løbende drøfter de udfordringer der opstår i  praksis når ens ambitioner er at udvikle læringsfællesskaber og -kultur. Læs mere her:

4. Hvis du/I er i gang med din afsluttende opgave på den offentlige lederuddannelse f.eks. om læringsprocesser og -kultur (eller skal i gang), og behøver en vejleder, kan du kontakte mig på mail eller telefon.


Artiklen er skrevet af Andreas Borg, konsulenthuset Social IQ. Ekspert i evaluerings- og læringsprocesser, for daginstitutioner, skoler, private og offentlige virksomheder. Uddannet mere end 300 ledere på den offentlige lederuddannelse siden 2008 (Københavns Professionshøjskole). Forskningsartiklen ovenfor kan læses i Erhvervspsykologi nr. 4.2019.