Action Learning: designe udvikling nedefra

I Frederikssund – daginstitutionsområdet udviklet vi en eksperimenterende og skabende pædagogisk praksis med ro og nærvær som omdrejningspunkt.

HVAD: Projektet formål var at udvikle en eksperimenterende praksis som stimulerer og fremmer børnenes evne til læring via nærvær, omsorg og opmærksomhed. Ved samspilsformer og aktiviteter udvikledes en ”opmærksomhedskultur” i en hektisk og travl hverdag.

HVORDAN: V.hj.a. små konkrete aktioner i alle afdelinger i daginstitutionen udvikledes en eksperimenterende praksis med konkrete børneaktiviteter og i forbindelse med fællesaktiviteter.

HVEM: Projektet gennemføres med faste aktionslæringsforsøg med evaluering og reflektioner i en periode på 8 måneder for alle medarbejdere. I projektet indgår børn, alle medarbejdere,samt pædagoger