7 af 10 ledere: kompetencerne skal styrkes meget mere i de socialpædagogiske institutioner

Uden mere og bedre kompetenceudvikling på det sociale område – får udsatte borgere det ikke bedre

”Syv ud af ti ledere på det socialpædagogiske område, mener at der er behov for at styrke kompetencerne hos fremtidens socialpædagoger. 

Arbejdsgiverne efterspørger specifikke social- og specialpædagogiske kompetencer, og der er en stigning i andelen af borgere med sværere og mere komplekse udfordringer iflg. undersøgelser. 

I Norge er der mere fokus på uddannelse på det socialfaglige område, dvs. en bedre og bredere værktøjskasse for de fagprofessionelle (red.).  

Derfor har vi i Danmark brug for en markant styrket socialpædagogisk specialisering og behov for at styrke den socialpædagogiske specialisering på pædagoguddannelsen”. Udtalelser fra Formanden for Socialpædagogerne, Altinget 25.8. 20.

Når der ikke er penge til uddannelse – hvad gør man så?

Uddannelse kræver at man afsætter ressourcer, det gælder både for den enkelte kommune, den enkelte socialpædagogiske organisation, men også fra statens side.

Socialpædagogisk arbejde er et unikt håndværk, som kræver en solid værktøjskasse med dyb specialiseret viden.

Men det sociale område har været udsat for løbende besparelser i flere år. Så hvad er så mulighederne for det enkelte bosted og den socialpædagogiske virksomhed?

Hvad kan den enkelte organisation gøre? Og hvordan kan man gøre det?

Nedenfor er tre eksempler fra Fredensborg og Helsingør Kommuner samt et privat bosted i samarbejde med konsulenthuset Social IQ.

Tre eksempler på hvordan man videreuddanner personale – uden ekstra uddannelseskronerAndreas Borg fra Konsulenthuset Social IQ har 10 års erfaring med supervision og coaching af medarbejdere og ledere i 12 kommuner. Både individuelt og i gruppe. Han har erfaring som leder fra en socialfaglig institution og gennemført aktionsforskning på det socialfaglige område i Helsingør sammen med professor i Recovery, Ottar Ness fra NTNU, Universitetet i Trondheim.