Vores arbejdsmetoder

Komplekse udfordringer kræver brug af en varieret værktøjskasse, som vi gennem årene har udviklet til at løse vores kunders udfordringer. Vores arbejdsmetoder har udgangspunkt i metoder, som er videnskabeligt dokumenteret og benyttes med stor effekt i håndteringen af de udfordringer vi møder i vores dagligdag i ledelsen, på arbejdspladsen, i samarbejdsrelationer, i skolen og vores private relationer.

Udgangspunktet for vores metoder er en kombination af design tænkning, systemisk tænkning, anerkendende udforskning (Appreciative Inquiry), neuropædagogik og neuroscience samt metoder fra Mindfulness, Qi Gong og taoistisk filosofi. Læs mere…

Kendetegnet for vores arbejde er, at vi arbejder med det hele menneske og udvikler en større bevidsthed om hvordan man bruger ens intellekt, emotioner og instinkter i daglige og strategiske valg. Det skaber et effektivt grundlag i arbejdet med med læring, innovation og samarbejde.

Vi udvikler løbende vores metoder og inddrager ny viden for at forbedre og imødekomme vores kunders behov og udfordringer.

Designtænkning 
Vi arbejder med designtænkningsmetoder for organisationer der ønsker at effektivisere ved at udnytte det potentiale der ligger i godt tværfagligt eller tværorganisatorisk samarbejde (co-creation, relationel koordinering, facilitering). Læs mere her:

Drift spiser strategi til morgenmad.
Vi oplever at mange kommuner er gode til at lave planer og strategier. Men at lave planer som fungerer i den daglige drift, er langt sværere. MBH: Det skal give Mening, være Begribeligt og Håndterbart for medarbejderne, for at det virker i praksis. Det er her vi komme rog hjælper til. Læs mere her: 

Nyt koncept til medarbejdere og ledere – handicap og psykiatri 
Med viden, metoder og værktøjer fra den nyeste ledelsesforskning, samt praksis som kombinerer Mindfulness og visuelle innovationsprocesser (Dialoogle© innovationssteknikker ) har vi skabt et stærkt værktøj, som du kan integrere i din hverdag som leder, eller til supervision og derigennem styrke dit lederskab og dit team. Læs mere her: 

Samarbejdskoncept – Visuel BUS
Vi har f.eks i samarbejde med Dialoogle udviklet et samarbejdskoncept på det sociale område– Visuel BUS. Konceptet benytter sig af visuelle metoder og styrker medarbejdernes evne til samarbejde omkring kerneopgaven – og er velegnet inden for handicap-, psykiatri-og ældreområdet.

De 4 Mindfulde metoder til børn og unge

Vi ved at alle, både børn og voksne, kan lære at berolige sig selv og skærpe sit fokus når de har brug for det. Vi arbejde med de 4 mindfulness metoder hvis effekt er gennemprøvet og videnskabelig bevist, bland andet af Yvonne Terjestam, Lektor i psykologi vid Linnéuniversitetet. Se mere om hendes arbejde: Forskning om de 4 mindfulness metoder.