Vore arbejdsmetoder

Social IQ Academy’s 3 trins projektmodel

 

Fase 1: Pretest. Analyse af kvalitet, effekt og indhold i samarbejde, koordination i produktionen af det man er fælles om – kerneopgaven.

Fase 2: Udvikling – af kompetencer, struktur og processer; mellem ledere og medarbejdere, i mellem afdelinger og organisationer, mellem virksomhed og kunder.

Fase 3: Posttest. Test af resultatet som sikrer at udviklingsarbejdet er lykkes.