Vi skal ikke være robuste

arbejdsmiljoekonferencen
Foto: Søren Svendsen

For at kunne modstå kriser og forandringer skal vi ikke være robuste.

I stedet skal medarbejdere og organisationer være bevidste om deres sårbarhed og kunne bruge forandringerne til at udvikle nye måder at tænke på.

Oprettet d. 7. nov 2016

Konstante forandringer og ressourcepres gør det afgørende at finde nye tilgange til de uventede udfordringer og det krydspres, man kan blive mødt af som medarbejder, leder og organisation. 

Robusthed bliver ofte brugt i ansættelsessammenhænge, og det er et begreb, som har fyldt meget i avisspalterne de seneste år. Men virksomheder og medarbejdere skal ikke nødvendigvis være robuste. Langt vigtigere er det at være resilient – et begreb som handler om evnen til at kunne nytænke og bruge forandringerne til at komme styrkede ud af kriser.

Det fortalte Andreas Borg, der er partner i konsulentvirksomheden Social IQ Acadamy. Han holdt oplæg om robusthed på arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg.

– Robusthed er et af de ord, der bliver brugt rigtig meget for tiden. Hvis man skal have en ny medarbejder, skal vedkommende være robust. Robusthed er en moderne måde at presse citronen på. Der er også en tendens til individualisering af stress og robusthed, sagde han.

Håndtering af kriser

Ifølge Andreas Borg er der behov for at kigge nærmere på, hvad der skal til for, at virksomheder og medarbejdere kan håndtere de forandringer i form af øget kompleksitet, konstante forandringer og ressourcepres, som virkeligheden anno 2017 byder på.

– Dinosaurerne var robuste, men de er her ikke mere. Et egetræ er også meget robust, men det kan knække i kraftig storm, forklarede han.

Her bliver resiliens et godt alternativ til begrebet robusthed.

– Resiliens er noget lidt andet. Det er et systems– enten et individ eller en organisations – evne til at tilpasse eller reducere de uventede kriser eller forandringer og bibeholde kernen af organisationens drift. Det er en kompetence til at kunne bruge chok eller forstyrrelser til nytænkning, forklarer han.

Forskellighed er positivt

For resiliente organisationer handler det blandt andet om at dyrke forskelligheden for at kunne blive ved med at være nyskabende og lærende. I stedet for kun at have én type fagligheder, bliver det positivt at have mange forskellige typer medarbejdere.

– Jo flere fagligheder, jo flere løsninger kan der være på et problem. Modsat var det i den gamle industrikultur, hvor det i højere grad handlede om at være så ens som muligt, forklarede Andreas Borg.

Book Andreas til foredrag

 

Nye roller og kompetencer i samskabelse 

Der er behov for nye medarbejder roller og ledelseskompetencer når organisationens medlemmer skal øge sammenhængskraft og løse driftsopgaver på tværs af fag og enheder. Men når der er knaphed på tid og ressourcer bliver tværfaglige læring, action læringsbaseret praksis og “prøvehandlinger” endnu vigtigere end før.    

design thinkingCases fra energi-, ældre-, handicap- og skoleområdet.