Vær med til at løse det stigende arbejdspres

SØGES: Deltagere : medarbejdere med leder 

rundt bordet

TILBYDES: Afprøvning af nye metoder til driftsoptimering

Vi søger: En afdeling som oplever hverdag med færre ressourcer, stigende arbejdspres og manglende fælles overblik. 

Som er interesseret i at afprøve nye metoder til optimering af driftsopgaver eller udviklingsprojekter.

Hverdagsinnovation er noget vi har gennemført i fem kommuner

Flere kendte udfordringer, så som manglende ressourcer, mindre tid pr. sag m.m. var en stærk drivkraft til at gøre noget nyt og arbejde med tværfaglig hverdagsinnovation i Skive, Viborg og Silkeborg kommuner.
Vi har gennemført lignende projekter i hverdagsinnovation i Gentofte og Gladsaxe Kommuner, Hillerød og Fredensborg og arbejder p.t. i Helsingør kommune og forventer at Hørsholm kommune kommer med, flere projekter forventes at starte op.

 

PLM Proces

 

PLM Design Thinking er en kendt forretningsmodel, udviklet af IDEO.com 1991, videreudviklet af Buchanan i 1992, tilpasset offentlig dansk sektor 2016. Metoderne er udviklet videre af Social IQ Academy 2016 og 17.

 


Hverdagsinnovation indgår som del af de igangværende opgaver 

Vi ”starter i det små” og gennemfører et afgrænset projekt for en gruppe medarbejdere og deres leder. Projektet aftales at foregå med fire – fem møder samt opfølgning, ca. 14 -30 dages intervaller. Afprøvninger eller små prototyper igangsættes mellem hvert møde.

 

Hvad er udbytte af metoden? 

 

hillerødgentofte

Gentofte Kommune: Sparet 4-5 mill. kr. allerede første 1,5 år. Øget fælles fokus på hverdagsinnovation skaber nye løsninger. Hillerød Kommune:  Efter 6 måneder: øget samarbejde, effektivitet, arbejdsglæde på tværs af teams. Sygefravær faldt fra 5,41 til 0,36% point på 5 mdr.

Læs mere om cases her

 

Med hverdagsinnovation udvikles nye veje til effektivitet i drift og udvikling ved hjælp af prøvehandlinger:


PLM LæringPrøvehandling No 1.
Hvis prøvehandlingen fører til et bedre resultat, så er der mulighed for at skalere løsningen.

Prøvehandling No 2. Virker eksperimentet ikke, så skal der udvikles eller justeres på ideen med efterfølgende prøvehandlinger. Medarbejdere samarbejder med medarbejdere således at borgerne kommer mere i centrum

Skalering der virker. Ved at medarbejderne får mulighed for at agere selvstændigt fra situation til situation, synes det at være både stærkt engagerende for den enkelte medarbejder og fremmende for det mod og den risikovillighed, der er nødvendig for at skalere ideerne og implementere ideerne ift. effektivisering og forbedring af mange velfærdsydelser* i hele organisationen.

JA TAK! Mere info     

Hverdagsinnovation er en mere bottom-up tilgang til ledelse og styring. Det er en form for selvledelse der frisætter medarbejdernes idé- og handlerum, hvor medarbejderne undersøger, eksperimenterer, reflekterer og lærer sammen – om kerneopgaven. Det er noget vi har gennemført i fem kommuner og hvor vi i opstartsfasen hentet inspiration fra det tre årige tværorganisatorisk innovationsprojekt i de tre jyske kommuner og hospital*. 


*Hverdagsinnovation er ny anvendelse af de kompetencer, som allerede findes i en organisation. Defineres som frisættende ledelse, gråzone innovation eller inkrementel innovation. Se f.eks. frisættende ledelse og projekter i Skive, Silkeborg og Viborg, Mads Ole Dall og Annemette Digmann, Økonomistyring & Informatik – 31. årgang 2015/2016 nr. 4