Nye metoder til driftsoptimering af kernopgaven?

SØGES: Medarbejdere med leder 

rundt bordet

TILBYDES: Afprøvning af nye metoder til driftsoptimering

Vi søger afdeling med færre ressourcer, stigende arbejdspres og behov for samlet overblik over kerneopgaven.

Hvordan gør vi det?

collaborate

Finder udfordring – Finder erfaringer – Udvikler ideer – Afprøver løsninger – Tester

Starter i det små..projekt over fire sessioner..I lærer collaborativ ideudvikling..I lærer afprøvning..Evaluerer test..Udlært..Punktum.

 

Hvad er udbytte?

hillerødgentofte

Gentofte Kommune: Sparet 4-5 mill. kr. allerede første 1,5 år. Øget fælles fokus på hverdagsinnovation skaber nye løsninger. Hillerød Kommune:  Efter 6 måneder: øget samarbejde, effektivitet, arbejdsglæde på tværs af teams. Sygefravær faldt fra 5,41 til 0,36% point på 5 mdr. Læs cases her

 

Hvad koster det?

Kr. 25.000,- eks. moms.

Priseksempel ved tre sessioner med leder og medarbejdere, lille afdeling, med konkrete råd til succesfuld drift.

  • Forbedrer og effektiviserer samarbejde om kerneopgaven

  • Effektiviserer processerne i kerneopgaven

  • Får mere tid, bedre prioritering og overblik

  • Markant forbedring af kerneopgaven

 

Gennemført i fem kommuner

Helsingør kommunefredensborggentoftehillerødhalsnæs

JA TAK! Mere info    

 

*PLM Design Thinking er vores model udviklet af IDEO.com 1991, tilpasset offentlig sektor af Social IQ 2016. Hverdagsinnovation er ny anvendelse af de kompetencer, som allerede findes i en organisation.  Se f.eks. frisættende ledelse og projekter i Skive, Silkeborg og Viborg, Mads Ole Dall og Annemette Digmann, Økonomistyring & Informatik – 31. årgang 2015/2016 nr. 4