Interesseret i at afprøve nye metoder til driftsoptimering?

SØGES: Medarbejdere med leder 

rundt bordet

TILBYDES: Afprøvning af nye metoder til driftsoptimering

Vi søger afdeling med færre ressourcer, stigende arbejdspres og manglende fælles overblik.


Sådan gør vi det:

Finder udfordring – Finder erfaringer – Udvikler ideer – Afprøver løsninger – Tester

designfaserne PLM design thinkingcollaborate

Starter i det små…projekt over fire sessioner….I lærer collaborativ ideudvikling…I lærer afprøvning…I lærer evaluering af test… Udlært.

 

Hvad er udbytte af hverdagsinnovation? 

 

hillerødgentofte

Gentofte Kommune: Sparet 4-5 mill. kr. allerede første 1,5 år. Øget fælles fokus på hverdagsinnovation skaber nye løsninger. Hillerød Kommune:  Efter 6 måneder: øget samarbejde, effektivitet, arbejdsglæde på tværs af teams. Sygefravær faldt fra 5,41 til 0,36% point på 5 mdr.

Hvad koster det?

For fire sessioner plus evaluering og input til succesfuld drift betaler du kr. 4.950,- pr. person, min. 10.  For leder og medarbejdere i en afdeling. Dette får I for pengene:

  • I får bedre overblik
  • Forbedrer og effektiviserer samarbejde
  • Effektivisere processerne
  • Får mere tid
  • Prioriterer opgaverne bedre

 

Hverdagsinnovation er noget vi har gennemført i fem kommuner

Læs mere om cases her

 JA TAK! Mere info     

PLM Proces

 

PLM Design Thinking er vores model udviklet af IDEO.com 1991, tilpasset offentlig sektor af Social IQ Academy 2016.

 

 

Hverdagsinnovation er en mere bottom-up tilgang til ledelse og styring. Det er en form for selvledelse der frisætter medarbejdernes idé- og handlerum, hvor medarbejderne undersøger, eksperimenterer, reflekterer og lærer sammen – om kerneopgaven. Det er noget vi har gennemført i fem kommuner og hvor vi blev inspireret af et tre årig tværfaglig innovationsprojekt i tre jyske kommuner og hospital*. 


*Hverdagsinnovation er ny anvendelse af de kompetencer, som allerede findes i en organisation.  Se f.eks. frisættende ledelse og projekter i Skive, Silkeborg og Viborg, Mads Ole Dall og Annemette Digmann, Økonomistyring & Informatik – 31. årgang 2015/2016 nr. 4