Forandringsledelse med social kapital

20061017-222109-4(1)

kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre ledelse og udvikling med social kapital.

 

Styrk organisationens sociale kapital

Den offentlige sektors videre udvikling og effektivisering af velfærdsydelserne opfordrer til:

at man nedbryder organisatoriske siloer: nye ledelsesformer på tværs af fag og områder

at man finder det rette styringsmiks: de bedste kombinationer mellem kontrol og tillid, tillidsbaseret kontrol

at man finder bedre strategiske modeller: høj involvering nedefra og fælles retningsskabelse ovenfra

at man øger sammenhængskraften i alle led: større sammenhæng mellem alle tiltag i organisationen

 Diplom social kapital

 

Uddannelse med nye praktiske greb og værktøjer

 • når man behøver viden om hvordan man håndterer voksende kompleksitet – i fællesskab
 • når der er behov for at udvikle tillid i alle led, at forbinde ideer nedefra – med mål og strategier fra oven
 • når der er behov for god praksis til at udvikle fælles rum for driftsudvikling
 • når man ønsker konkrete værktøjer til organisatorisk samarbejde om kerneopgaven

 

TRIN 1: → Undervisningsseminar. Fire hele dage med ny teori og nye værktøjer.

TRIN 2: → Selvstudie, læsning og små pilotprojekter i egen organisation.

TRIN 3: → Praksisnær læringsimplementering. To halve dage (tilkøb). Erfaren seniorkonsulent coacher dig og sikrer at din nye viden giver ny forbedret praksis i din organisation.

Dit udbytte
 • Færdigheder til at forberede, afvikle og evaluere processer og effektmålinger med høj social kapital – udvikler tillid og trivsel
 • Værktøjer til at håndtere meningsfyldt fælles involvering – forøger effekten af forandringsprocesserne
 • Udvikling af metoder til øget strategisk tænkning i hele organisationen – fremmer kvalitet, fælles retning og mere mening i arbejdet med kerneopgaven
 • Kendskab til de vigtigste processer ved udvikling af social kapital og nye strategisk relationelle værktøjer – bedre arbejdsfællesskaber – sænker antal sygedage
 • Som afslutning udvikles og gennemføres et procesforløb som sikrer kvalitet og forankring af forandringsprocesser med social kapital i organisationen

 

Det særlige ved uddannelsen
 • At teoretisk tyngde og omtanke går hånd i hånd med arbejdsglæde, kreativitet og nærvær
 • At der tages udgangspunkt i deltagernes egen praksis, og at teorien kobles til hverdagen og de aktuelle arbejdsopgaver
 • At der bliver lagt stor vægt på at videregive, udvikle og afprøve konkrete værktøjer, der umiddelbart kan anvendes i deltagerens hverdag og egen praksis.

 

Valgfag med 5 ECTS point

Valgfaget er bygget op, så det giver en procesfaglig og teoretisk uddannelse i tillidsbaseret ledelse og social kapital. Valgfag for ledere eller konsulenter – fra Diplom i Ledelse eller Pædagogisk Diplom.

Bedre ledelse med social kapital forener det processuelle blik og indfaldsvinkel med arbejde i tillidsbaseret ledelse, der selvfølgelig skal i spil på diplomniveau, men vi gør det konsekvent i lyset af de studerendes erfaringer, og sætter det hele tiden i relation til de studerendes hverdag.

Modulet præsenterer teoretiske og praktiske redskaber tonet i forhold til social kapital og tillidsbaseret ledelse. Undervisningen er praksisorienteret og gennemføres i din organisation med virksomhedstilpassede hold. Vi opfordrer også til tværorganisatoriske hold, eks.vis på tværs af kommunegrænser.

Samarbejdspartner: University College SYD (UC SYD)


Datoer – Kolding

Undervisning 4 dage: første gang 23.03.2015

 

Datoer – København

Undervisning 4 dage: første gang 25.03.2015

Kontakt os for mere information

 
Tilmelding

Mere information eller interessetilkendegivelse kontakt: Andreas Borg, tlf. 4053 0712, andreas@socialiqacademy.com

Pris m.m.  Om sammenhængskraft  TO timers miniseminar