Innovation

INNOVATION i KERNEOPGAVEN

Essensen af innovation
er at blive klogere
– og så prøve en anden vej.

 

 

Med innovation udvikler vi vedvarende læring og nytænkning ift. kerneopgaven.

I vores netværksgrupper kombineres videndeling og læring i samskabelse, og social kapital med innovation – det udvikler lederen. Det udvikler kvalitet og sikrer hurtigere løsninger af virksomhedens udfordringer.

Her kan du og dine medarbejdere lære mere om effektiv samskabelse. Læs her…

Vore innovationsmetoder

Social IQ Academy’s udviklingsmetoder er baseret på mange års erfaring i forandrings- og udviklingsprocesser. Ved innovations- og læringsprojekter benytter vi os af forskellige metoder til innovation. Peter Muirs action learning model (2007), se nedenfor,  Dialoogle visuel innovation og design tænkning.

I Social IQ Academy kombinerer vi  innovation med samarbejde og koordinering omkring kerne opgaven:

Jody Gittell (2003) har i 10 år undersøgt, hvordan faggrupper samarbejder i forskellige brancher. Hendes konklusioner, som er baseret på undersøgelser af 130 hospitaler og luftfartsselskaber er klare:

”Hvis samarbejdet – hun kalder det relationel koordinering – er godt, så er produktiviteten og kvaliteten i ydelserne høje. Dertil kommer høj tilfredshed hos brugerne og høj trivsel hos de ansatte”.