SFO- og klub pædagogernes spidskompetencer udnyttes ikke under skolereformen

SKOLEREFORM: Hvorfor er SFO- og klubpædagogerne ikke kommet på banen med deres spidskompetencer?

UCC magasin 15,11.2015: SFO’er og klubber kan i større grad inkludere børn på tværs af alder, socialklasser og grupperinger.

Den pædagogiske faglighed bygger i højere grad på løbende vurderinger af, hvad der skal til, for at barnet trives, kan lære og være en del af fællesskabet.

pædagog kompetencer

Et klassisk eksempel på, hvordan lærer- og pædagogfagligheder supplerer hinanden, er, hvis et barn ikke vil læse op i klassen. Så sætter læreren et fagligt forløb i gang med træning og øvelser, mens pædagogen typisk vil spørge: Hvorfor vil Emil ikke læse højt? Har han det ikke godt i klassen? Hvordan har han det derhjemme?” fortæller Sara Hannibal, lektor i dansk på UCC’s læreruddannelse.

Jeg har lige mødt en 60-årig pædagog, der bad om undervisningstips, fordi han havde fået tildelt fem alene timer i en 1. klasse. Hvorfor skal han med sine mange års erfaring som pædagog til at undervise? Han skal da bruge sin faglighed.

 

INKLUSIONEN VIL GÅ BEDRE MED FLERE PÆDAGOGKOMPETENCER

Inklusion går ikke nødvendigvis problemfrit på 0-6-årsområdet, men generelt står det dog bedre til end i skolen, og Sara Hannibal, peger på, at skolen er presset på inklusionen, fordi ressourcerne ikke helt er fulgt med ind i skolen sammen med de børn, der før ville have fået et specialtilbud. Og skolens store fokus på læring betyder, at der ikke bliver taget godt nok hånd om børnenes trivsel som en forudsætning for læring, mener hun.

En lærer og en pædagog sammen gør en verden til forskel for skolens mulighed for at inkludere. Det skyldes dels, at pædagogen har særligt blik for børns trivsel og relationer, dels at to voksne kan dele klassen op mellem sig ud fra faglige og/eller sociale kriterier.

 

LEDELSER OG POLITIKERE SKAL PÅ BANEN

Både Trine Ankerstjerne og Sara Hannibal fra UCCs lærer- og pædagoguddannelser understreger, at den enkelte lærer eller pædagog ikke selv kan tage inspirationen fra daginstitutionerne til sig.

“Det er skolen som institution, der skal tage ved lære af daginstitutionerne – både kommunens daginstitutioner og det pædagogiske område generelt. Det er en opgave for hele skolen, men især for skolelederne, den enkelte kommune og politikere lokalt og i Folketinget,” siger Trine Ankerstjerne, der er lektor i pædagogik på UCC’s pædagoguddannelse og professionskonsulent på skole- og fritidsområdet.

 

SVERIGE HAR 15 ÅRS ERFARING: TRIVSEL OG LÆRINGSKOMPETENCER 

I Sverige har man i 15 år arbejdet med særlige kompetencer som styrker evner til læring og trivsel og som forudsætninger for læring. Svenske forskere har fulgt pædagoger de seneste 10 år.  Forskerne har hæftet sig ved en særlig metode –  som udvikler ro – til koncentration, læring og trivsel.  Denne “firedelte metode” er på vej ind i danske skoler. 

Læs mere

ikoner_tid_farve - med tekst

 

 

 

Artiklen er et uddrag fra UCC Magasin November 2015.

Læs mere her: https://ucc.dk/magasin/nr-15-november-2015/skolen-kan-laere