Velafprøvede metoder til samskabelsesprocesser

Samskabelse med Collective Impact Model

Collective impact modelcollective impact model, PP

 

you tube

 

 

 

Når flere fagligheder eller organisationer skal arbejde effektivt mod et fælles mål, er ”Collective Impact Model” en af de mest velafprøvet metoder i samskabelsesprocesser. 

Modellen er indebygget i alle vore projekter når vi arbejder på tværs af fagligheder eller organisationer.

SÅDAN skabes effekter i samskabelse   

 

Hvad er Collective Impact?

           Isoleret Impact           

           Collective Impact

  • Man bevilger individuelt ud fra det man antager er den bedste løsning
  • NGO’ere, region og kommune arbejder separat og konkurrerer for den bedst løsning
  • Evaluering er begrænset til en speciel organisation
  • Private og kommune er adskilt 
  • Man forstår sociale problemer og løsninger kommer fra mange fagligheder
  • Man arbejder med samme mål og samme effektmålinger
  • Man arbejder tværsektorielt og lærer på tværs af organisationer
  • Private og kommune er partnere 

Kort om metoden Collective Impact

Erfaringer fra USA og EU viser at det er fem forudsætninger for vellykkede samskabelsesprocesser:

Fælles mål

 

Fælles mål; en tydelig fælles agenda for forandring

Åben kommunikation

 

Åben og kontinuerlig kommunikation partnere imellem

 

Fælles effektmåling

 

Fælles definerede effektmålinger

Diversitet i løsninger

 

Diversitet i løsninger, “metode pluralisme”

Understøttende leadership

 

Ledelse som er løsningsorienteret og understøttende

 

 

Collective Impact i projekter -SÅDAN! 

 

JA TAK!        info om kurser