Sammenhængskraft og forskelskraft

Sammenhængskraft og forskelskraft – praktiske “greb” under konstante forandringer

Ledere og medarbejdere oplever konstante forandringer, stigende krav til omstillingsevne og megen silotænkning. Social IQ Academy bruger “sammenhængskraft og forskelskraft” – både i drifts- og udviklingsopgaver. Det er eksempler på nye ledelsesroller og nye praktiske “greb” i samskabelse. [2]

Sammenhængskraft betyder at medarbejderne (borgere, forældre, frivillige) er meget tidligt involveret i forandringsprocesserne. Medarbejderne føler sig hørt og set, og hvis ikke, taber de motivation og mening for den fælles sag. Med sammenhængskraft evner man desforuden- som i sportens verden – at restitution er tæt knyttet til topydelser. At man indfører små ø’er af ro – hver eneste dag . Når der er stor sammenhængskraft og gode arbejdsfællesskaber, kommer medarbejdere (borgere, forældre, frivillige) til at arbejde mindre for egen sag og mere for den fælles sag. Fordi det slet og ret giver mere mening.

Forskelskraft betyder at man ikke blot anerkender de forskelle der er fagligt, personligt og interessemæssigt mellem leder og medarbejder, mellem borger og kommune, fagperson og fagperson, mellem menneske og menneske. Med forskelskraft arbejder man aktivt på hvordan disse forskelle skaber bedre beslutninger og løsninger i hverdagen. En plus en = tre. Det handler ikke om at få ret, men om at bringe perspektiverne sammen til en større helhed ift. opgaven og udfordringerne.

SAM 5 – samskabelsens 5 elementer

Samskabelsens 5 elementer

 

Læs mere

 

 

Ønsker du mere inspiration om samskabelse, forskelskraft og sammenhængskraft? Høre nærmere om “SAM 5 – Samskabelsens 5 elementer”?

 

IQ-cover-gray - KopiKontakt os gerne – til en “kaffesnak”. Der kræves blot lidt kaffe og et åbent sind.
Samtalen er uforpligtende, den kan komme til at inspirere begge parter!

 

En kaffe snak – ja tak

 

 

De to artikler “samarbejde og samskabelse” og “sammenhængskraft og forskelskraft” er skrevet af Andreas Borg, Social IQ Academy, 29.7.14

Følgende referencer:

[2]Morten Christensen og Anders Seneca; Kend din kerneopgave, (2012)

[3] Carsten Hornstrup og Thomas Johansen; Strategisk relationel ledelse, (2013)

[4] Elmer Fly Steensen; Virksomheders strategiprocesser og præstationer: top-down styring skader effektiviteten, (2008)

[5]Peter Hasle, Eva Thoft, Kristian Gylling Olesen; Jf. de 3 ”diamanter” i social kapital; samarbejde, tillid og retfærdighed i; Ledelse med social kapital,  (2010)
[6]Gitte Haslebo; Fra solopræstation til samskabelse og en relationel etik, i Selvledelse og fællesskaber (2010)

[7]Reinhard Stelter; Tredje generations coaching,  (2012) og Otto Scharmer; Teori U,  (2011)