PLM DESIGN THINKING i praksis

 Resultat efter 6 måneders udvikling af videndeling og tværfaglig teamudvikling.

Jeg vil fortælle at vi har haft virkelig udbytte af Social IQ Academy’s teambuildingsproces i Fredensborg. De kører derudaf i et godt samarbejde -efter læringsdager forår og efterår 2013. Hanne Stahl, Områdeleder ældrecentret Skanselyet

Resultater

Sygefravær

    Januar:5,41          Februar:7,61                Marts:5,45           April:1,77         Maj:0,36

Procentvis forbedring af sygefravær på Skanselyet, Hillerød Kommune

Indsatser

  1. skanselyetFælles undersøgelser for at kortlægge gode erfaringer  – “Hvad er vi gode til?”
  2. Fælles undersøgelser om personlige mål og kerneopgaven
  3. Fælles undersøgelser om organisatoriske mål og kerneopgaven
  4. Udvikling af struktur for videndeling
  5. Udvikling af klare fælles mål
  6. Udvikling af fælles handlingsplan  – som tilgodeser samarbejde, effektivitet og giver glæde og lyst til at medarbejderne udvikler sig i takt med opgaverne

 

 

Kunderesultater Mere om PLM DESIGN THINKING