Kunderne effektiviserer kerneopgaven

 

VORES KUNDER UDVIKLER KOMPETENCER I SOCIAL KAPITAL & SAMSKABELSE :

Hotel og Restaurantskolen – Udvikling af tillid og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere – forhøjer kvalitet i undervisningen.
Rigspolitiet – Udvikling af kompetencer i tværfaglig kommunikation og samarbejde mellem afdelinger og faggrupper – fremmer effektivitet og faglig udvikling.
Professionshøjskolen Metropol – Kompetenceudvikling i ledelse med social kapital – talentlederuddannelse som giver værktøjer til bedre samarbejde og  innovation.
Allerød Kommune – Udvikling af samarbejde og arbejdsmiljø i Borgerservice – afgørende faktorer under effektiviserings- og forandringsprocesser.
Hillerød Kommune – Udvikling af samarbejde og videndeling i ældreplejen – når der er knaphed på ressourcer og borgere der kræver mere individuel behandling. Markant lavere sygefravær og bedre samarbejde omkring kerneopgaven.
København og Halsnæs Kommuner – coaching forløb, 1. linjeledere – udvikling af kompetencer i tillidsbaseret ledelse og ny magthåndtering – udvikler ledere der er bedre til at målrette fælles indsats, koble mål fra oven med ideer nedefra og skabe bedre resultater i fællesskab.

Konkrete resultater

Der er en ekstrem stærk sammenhæng mellem virksomhedens (økonomiske) performance og social kapital – men først skal man forstå, at en virksomhed er en multifacetteret størrelse.

Teddy Hebo Larsen, Senior Vice President HR, Lundbeck.
Kilde: Interview med Social IQ Academy  7. maj 2012.

Bente Overgaard indførte værktøjer til at overvåge, fastholde og kvantificere indsatsen: Redskaberne var og er nødvendige, og de har været med til at styrke den vigtige sociale kapital.

Bente Overgaard, koncerndirektør i Nykredit.
Kilde: Berlingske Business, 31. maj 2012.