Opskriften på den perfekte lærer – er meget enkel

tillid

 

”Populært sagt er opskriften på den perfekte lærer meget enkel,” siger Sven Erik Nordenbo, daglig leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU.

 

”Der er tre kompetencer, du skal besidde for at være en god lærer:

No 1: FAGLIG KOMPETENCE

No 2: LEDELSESKOMPETENCE (klasserumsledelse)

No 3: RELATIONSKOMPETENCE

Og de to sidste dimensioner er alt for lavt prioriteret i den nuværende læreruddannelse”*.

 

…”hver tredje lærers formål med timen er at overleve – eller at undgå, at der er så meget larm, at læreren ved siden af kommer ind og klager. Lærerne mangler praktiske værktøjer til at håndtere den slags.”

 

Relationskompetence

I følge Sven Erik Nordenbo er det overraskende, hvor stor betydning lærerens relationskompetence har for ikke bare elevernes almindelige ve og vel men også for deres faglige resultater:

 ”Lærere (og elever, red.), der formår at indgå i relationer på en ligeværdig, venlig og god måde, har langt bedre indlæringsresultater. Det er der nu evidens for.”

SE FILMEN

 

 

Du skal kunne håndtere, at eleverne hader dig

Hvad vil det så sige at have gode relationskompetencer?

”Det indebærer, at du kan knytte et bånd til den enkelte elev. At du udstråler – og besidder – varme, respekt, tillid og empati. At du kan sætte dig ud over dig selv og aflæse elevens signaler.

Man kan jo være så optaget af sig selv, at man ikke ser de signaler, der bliver sendt fra den anden.

Det indebærer også, at du kan håndtere elevernes reaktioner og kan drage omsorg for dem. Også dem, der er møgirriterende og umulige. For det er jo også et aspekt af relationskompetencen – at kunne håndtere, at elever, der ikke er interesseret i relationen – eller ligefrem hader dig. At kunne håndtere det, at en 7.-klasses elev går hen og slår dig – eller endnu bedre: At kunne forebygge at det sker.”

 

Det er ikke nok at overleve

Mens der i de senere år er kommet øget fokus på klasseledelseskompetencen, er relationskompetencen, ifølge Sven Erik Nordenbo, i høj grad et overset fænomen i uddannelsen af lærere. Måske fordi sociale kompetencer regnes for ’noget man bare kan’ eller ’noget man lærer med tiden’. Ifølge Sven Erik Nordenbo er der imidlertid hårdt brug for, at der mere systematisk tages hånd om, at lærerne styrkes på dette område:

”Vi ved fra en anden undersøgelse, at hver tredje lærers formål med timen er at overleve – eller at undgå, at der er så meget larm, at læreren ved siden af kommer ind og klager. Lærerne mangler simpelthen praktiske værktøjer til at håndtere den slags.”

Med nogle praktiske værktøjer til rådighed, gik det hurtigere.

”De fleste bliver bedre, efterhånden som de lærer en klasse at kende, men hvis man havde nogle praktiske værktøjer til rådighed, gik det nok hurtigere og blev mere reflekteret.” Det gælder ikke mindst ift. undervisning af elever med ADHD, koncentrationsbesvær etc.

Relationskompetence er ikke noget, man kan lære ved at læse en bog eller høre en lærer fortælle. Derfor bør der systematisk coaches eller superviseres i relationskompetencen.

 

 

Øvelserne er enkle og lette at lære. Nærværsøvelserne kan benyttes i gymnastiktimerne (bevægelse i skolen), andre øvelser passer som pauser, overgang til anden undervisning, som start på dagen i SFO etc.

Vi gennemfører nu forløb i 8. klasser på Østerbro, København og for lærere og pædagoger i aktivitetsteamet på specialskolen i Halsnæs foråret 2015. Måske ønsker din skole eller institution også at være med ?

Læs mere

* Citaterne på denne side er hentet fra : www.dpu.dk/om/sen