Fremtidens tre nye medarbejder roller

De tre roller kan benyttes som pejlemærker for de kompetencer, som vil komme til at have fokus velfærdsydelserne på mange områder. 

Velfærden ændrer sig, og det gør dem, der skaber den også. Her er tre bud på nye roller, som fremtidens medarbejdere påtager sig på tværs af faglighed, sektor og arbejdsopgaver.

Af Mia Dalby Larsen: 11.06.2014, fra Mandag Morgen “medarbejder med vilje”.

 

ressourcedetektorRessourcedetektoren – identificerer ressourcer hos borgeren (hos barnet, den unge, den ældre dame på plejecentret osv.), i borgerens netværk, i egen organisation og i det omkringliggende samfund.

 

medbyggerMedbyggeren – bygger løsninger i fællesskab med borgeren og andre. Komplekse udfordringer ofte kræver fælles løsninger.

 

oversætterOversætteren – oversætter det abstrakte til tydelig tale og handling. Oversætteren forstår, hvad visionen og målene i organisationen betyder for den måde man skal arbejde på i hverdagen. Oversætteren forstår at sætte sig ind i andre mennesker og kan derfor forstå hvad der rører sig i den enkelte og hvordan medarbejderne opfatter og tolker organisationens visioner og mål.

 

Læs mere om medarbejder rollerne her:

Læs mere om kurser om fremtidens nye kompetencer her: