NU STOPPER DET !!!

NU STOPPER DETFORANDRINGER I OFFENTLIG SEKTOR:

Jeg mødte tre socialrådgivere i går med 75 verserende sager , normalt 25-30. 

Jeg talte med tre kompetente socialrådgivere i går. De fortalte mig at de normalt har 25-30 verserende sager at tage hånd om. I 2016 arbejder de med 75 sager!  Jeg hører det samme i politidistrikterne, på hospitalerne og i jobcentre. I andre faggrupper jeg arbejder for, hører jeg om konstante omorganiseringer. Danmark er Europamester i omstruktureringer. Interne ændringer koster altid ressourcer.  Mange ressourcer.

I de mange kommuner og offentlige virksomheder jeg møder og samarbejder med, hører jeg følgende: Megen travlhed, flere opgaver end før, flere end man kan eksekvere. Flere omorganiseringer end tidligere Mange forandringsprojekter, få af dem bliver fulgt helt til dørs, således at de fungerer og er implementeret i hverdagspraksis.

 

Hvad betyder arbejdspresset og forandringerne for den enkelte leder og medarbejder?

Tilbage til mødet med socialrådgiverne: En af socialrådgiverne siger til mig: ”det er frustrerende at gå på arbejdet med viden om at den store mængde af de verserende sager, bliver svære at løse. Om ikke umuligt. Hvad kan jeg gøre med det? Det bliver for megen brandslukning og oplevelse af at man kommer til kort”.

En leder fortalte mig her forleden: ”Hvordan agerer jeg i en organisation der skal reguleres kraftigt ifm. det enorme effektiviseringskrav? Hvordan leder jeg butikken i nedgangs- og sparetider?

De konstante forandringer lægger et stort mentalt pres på den enkelte, både leder og medarbejder. Og i dansk offentlig sektor er folk generelt meget loyale, pligtopfyldende og arbejdsomme.

Så hvordan løser man det?

No 1: Arbejdet er sat under pres overalt.  I hele den vestlige verden er vi udsat for de samme udfordringer. Arbejdet er sat under pres; med flere ældre og færre i arbejdsdygtig alder skal det samme arbejde udføres med færre ressourcer. Konstant fokus på effektivitet.

No 2: Fra hierarki, kommando og kontrol til kollaboration. I alle organisationer i hele den vestlige verden bevæger vi os fra kommando og kontrol til kollaboration og samskabelse. Det konstante fokus på effektivitet fordrer at tværfunktionelle teams, kontant læring og koordinering får langt større betydning end før. Det er behov for nye fleksible samarbejdsmetoder og plads til eksperimenter i driftsorganisationen.

No 3: Samarbejde bliver endnu vigtigere end før. Komplekse opgaver fordrer fælles kommunikation og åbenhed og klare forventninger. Det er behov for fælles tænkning og nye gode koordineringsmetoder på tværs af fag og afdelinger.

No 4: Politikere og topledere må tage sit ansvar alvorligt og lytte mere og bedre. Det er mennesker bag enhver forandring. Det er personer som er ansvarlig for at igangsætte de mange forandringer og omorganiseringer. Disse ansvarlige mennesker burde blive bedre til at forstå de praktiske konsekvenser af de mange projekter, nye lover, strategier som de initierer.

No 5: Ikke flere udviklingsopgaver, tak!  Folketingspolitikerne og andre ansvarlige ledere mangler indsigt og forståelse for hvad de mange nye lover på det kommunale område får af konsekvenser. I praksis.  Nogle gange vil det være på sin plads at sige NEJ TAK, ikke flere opgaver. Det er ”common sense” i forandringsledelse at man har indsigt i hvor meget der skal til for at ændre arbejdskulturen i en organisation. Tiden er inde til at stille spørgsmålet: hvilke forandringer er et must, hvilke kan droppes eller udskydes? Er det vigtigere med skattelette og lavere bilafgifter end at hjælpe børn med omsorgssvigt?

No 6: Vi skal tænke nyt. Vi skal finde nye tilgange til at tackle alle de (uventede) udfordringer og krydspres vi bliver mødt af. Et vigtigt fokusområde fremover bliver: virksomheders og menneskers evner til at håndtere usikre og stærkt foranderlige betingelser. Vi er i gang med den 4. industrielle revolution, og vi har været igennem store forandringer og omstillinger de seneste hundrede år. Det er ikke første gang i historien. Forestil dig livet som landmand i 1901 og at du er ved at flytte fra hus og hjem for at få arbejde i byen.  Det fordret mod og mental styrke.

No 7: At kunne leve med rodet. Store forandringer, uventede hændelser og kriser i et menneskes liv kommer man bedst igennem med tålmodighed og kærlighed. Venlighed og kærlighed til sig selv og andre, pyt med det! Forandringer på arbejde såvel som derhjemme kræver at vi trækker vejret, og tænker os om. At have en anerkendende tilgang til de frustrerede følelser og tanker der måtte dukke op. Have tålmodighed og kærlighed til de forandringer der sker på arbejdet, på samme måde som overfor teenageren derhjemme. En god leder, medarbejder og teenagerforældre er som en stille – rolig – hest. Åben, iagttagende og meget tålmodig.

No 8: Det er et stort potentiale i hvordan mennesker og teams organiserer sig. Den oprindelige organisationsform blandt de første mennesker var gruppen. En lille sammensvejset klan af huleboere som arbejdede godt sammen. Som var mentalt stærke til at overleve og klare sig sammen. Det er stadig væk et stort potentiale ved teamsamarbejde. Når teams arbejder sammen, har høj tillid, åben kommunikation, fælles metoder for nytænkning og problemløsning, kan man optimere opgaveløsningen. Uden at man skal løbe stærkere. Uden brug af megen tid og ressourcer.

 

Læse mere:  Om nye redskaber for teams under pres

Læs mere: Inspiration, gå-hjem møde: hvad kendetegner robuste organisationer og medarbejdere i Danmark, USA og Europa?