Beskrivelse af de fire NÆRVÆRSMETODER til skolen og SFO

I skolen – skab indre ro – til koncentration og læring
For lærere og pædagoger der vil lære effektive metoder til læring, selvregulering, koncentration og trivsel i
klasseværelset, til bevægelse og understøttende undervisning.

Metoderne giver børnene indsigt i egne tilstande og oplevelser og giver dem bedre kontakt med sig selv og deres krop – det giver mere ro, bedre koncentration og overskud til at begå sig socialt. På kurset trænes i forskningsbaseret metoder der er afprøvet for børn og unge, fra indskoling til og med gymnasier samt specialskoler.

Metoden arbejder med øvelser der skaber; stilhed – bevægelse- berøring – refleksion.
Konkret arbejder vi med afslapnings – og stilleøvelser, små meditationsinspirerede øvelser, QI Gong og mindfulness, der tilpasses forskellige aldersgrupper af elever.

stilhed1Stilhed: enkle og velfungerende afslapnings- og stilhedsøvelser tilpasset forskellige aldergrupper, med inspiration fra tusind år gamle traditioner. Øvelserne er højt værdsatte hos både små og større børn samt unge.

 

 

bevægelseBevægelse: øvelserne styrker nærvær, jordforbindelse og øger koncentrationsevnen. En del af øvelserne består at Peace Power Qi Gong øvelser, som kombinerer meditation med bevægelse. Læreren får værktøjer til bevidst at styre klassens energi niveau op – eller ned efter behov (arousal regulering).

 

refleksionRefleksion: reflekterende samtaler med eksistentielle temaer, hvad er mod? hvad er en god ven? hvad er en god klassekammerat? hvad er kærlighed? Populære øvelser på alle alderstrin. Udvikler den enkelte til at værdsætte sig selv og andre i en social gruppe, og udvikler evnen til problemløsning.

 

 

berøringBerøring: enkle “massagegreb”, akupressur, blid massage fra underviseren, klassekammeraten eller Qi Gong selvmassage. Udvikler ens evner til at være opmærksom og mærke egne sanser og ens krop – det udvikler årvågenhed over for sig selv og andre.

 

Læs mere om kursusforløbet