Mere om 45 minutters ro og koncentration i skolen

Peace power piger

Uddannelsen og/eller undervisning gennemføres i Nord og Midtjyske kommuner skoleåret 2014/15 og planlægges i en række sjællandske kommuner i 2015/16.

 

ELEVENS UDBYTTE

 • Lærer at beherske temperament og finde ro i sig selv
 • Øget koncentrationsevne og mindre tendens til hovedpine
 • Mere selvværd og tillid til egne følelser og kropslige fornemmelser
 • Færre følelsesmæssige problemer og mindre stress
 • Bedre relationer med klassekammeraterne
 • Større trivsel både i og udenfor skolen

SKOLENS/INSTITUTIONENS UDBYTTE

 • Nedbringer sygefravær. Inkl. vikardækning antaget besparelse på 250.000 pr. år v/ 90 elever
 • Besparelser ift. udgifter til inklusion.  Mindre tid og ressourcer på udfordrende børn
 • Evidens for at metoden øger læring og trivsel i klassen
 • Mere læring i klassen medfører højere faglighed
 • Reducerer stress for personalet (færre magtanvendelser på specialskoleområdet)

 

 

Sådan er forløbet

1. Introduktionsworkshop, to timers introduktion for pædagoger og lærere. Vi fortæller om de svenske læreres 15 års erfaring+ gi’r gode understøttende aktiviteter og øvelser du og dine elever kan bruge i hverdagen. Pris: gratis

2. Undervisning, 10 timer à 45 minutter for elever og for deres lærere/pædagoger. Pris: Alm. vikartimesats pr. underviser. Undervisningen foregår idrætstimerne, som understøttende undervisning, kan også foregå på engelsk.

3. Uddannelse for lærere/pædagoger, 5 weekender eller 5 dage, Pris: kr. 6.900,- pr. person

4. Netværk i Danmark og Skandinavien. Du og skolen bliver medlem af et lærings- og inspirations netværk, undervisere fra andre skoler og 15 års erfaringer i Danmark, Norge og Sverige. Medlemskab kr. 300,- pr. år

5. Alternativ finansiering. I foråret 2015 søger vi skoler til fondsansøgning, så skolen får dækket udgifterne. Vi bruger professionel fundraiser til arbejdet. Kontakt os for nærmere information.

 

Sådan kommer I i gang
Tag fat i din Biyun-instruktør, der har kontaktet din skole og hør mere. Du er også velkommen til at kontakte Andreas Borg, koordinator for teamet.

Læs mere
 

PEACE POWER QI GONG kombinerer meditation med bevægelse. Den er udviklet specielt til unge fra 13 år, og tager hensyn til deres hormoner, krop og følelser og deres særlige behov for at være i balance.

PEACE POWER QI GONG er udbredt i svenske skoler og gymnasier og testet med gode resultater af svenske og norske forskere gennem de seneste 10 år. Og det er nemt at lære.