Mere om nærvær og kommunikation

Kurser i nærvær udvikler relationel forståelse.

Vi har kurser og inspirationsdage om evnen til “nærvær” og “relationel forståelse” og bedre selvledelse

 

Væksthus for ledelses undersøgelser om “relationel forståelse”:

• De opfanger intentioner og behov hos andre, selv om de ikke bliver udtrykt klart og åbent  • Fornemmer stemninger mellem mennesker    •   Kan rumme egne og andres frustration og sætte sig i deres sted   •   Har en veludviklet forståelse for andres styrker og svagheder og sans for små, men vigtige detaljer hos andre  • Afværger optræk til uhensigtsmæssige konflikter mellem andre

 

 “Ledere med relationel forståelse lykkes langt bedre end andre”. Væksthus for Ledelse’s undersøgelser 2010.

I Social IQ Academy tilfører vi ny viden om kommunikation og ledelse. Det får det bedste frem i medarbejdere og borgerne, det øger kvalitet og hastighed i beslutningerne og kommunikationen.

“Det ypperste af god ledelse fordrer en kombination af “selv ledelse og social intelligens”, Daniel Goleman, Leadership: Social Intelligence is Essential,

 

Ønsker du mere information?