PLM DESIGN THINKING: fra silotænkning til effektiv samskabelse

nyt mindset - KopiLederen skal stadig væk forvalte organisationens ressourcer mest muligt optimalt. Men traditionel effektivisering er ikke altid det bedste svar.  

Lær PLM DESIGN THINKING & LEARNING. To metoder til løsninger i drift og udvikling.  Når flere fagligheder eller afdelinger skal samarbejde effektivt om en fælles opgave. Praksisnære redskaber som udnytter og frigør den viden og de kompetencer der allerede eksisterer på tværs i organisationen.

Deltag på to koncentrerede kursusdage. Prøv PLM DESIGN værktøjer ud på konkrete udfordringer i virksomheden.

 

Resultatet: 

  • Medarbejdere og ledere klædes på til en dagsorden med færre ansatte, og med samme arbejdsmængde
  • Medarbejdere får konkrete redskaber i hvordan man løser kerneopgaven, under tids- og ressourcepres
  • Medarbejdere udvikler kvalitet i samarbejde og kommunikation
  • Nye velfærdsydelser udvikles, som ses på bundlinjen
  • Driftsprocesser effektiviseres, som ses på bundlinjen

 

Opdag nye muligheder 

PLM DESIGN THINKING & LEARNING er baseret på velkendt design tænkningsmetodik fra Los Angeles virksomheden IDEO, vi kombinerer dem danske erfaringer med samskabelse og action learning. Tænk på metoderne som en fast ramme, der inviterer til at løse opgaver i samskabelsesprocesser, individuelt og på tværs i teamet. Samarbejde om almindelige hverdagsudfordringer såvel som mere strategiske opgaver.

Vi faciliterer et læringsrum og du finder svarene sammen med dine medarbejdere. Resultatet er, at du og teamet bliver afklaret og får nye løsninger på en lang række udfordringer. Teamets motivation og handlekraft om fælles mål vokser.


VIDEN. Vælg den PLM metode, som bedst løser teamets specifikke udfordringer. Evidente, kendte metoder som er sat sammen på nye måder.

VÆRKTØJER. Lær PLM problemløsningsværktøjer til almindelige udfordringer, som skaber resultater gennem læring-i-praksis.

KOM I GANG med forretningsdreven action learning, så det kommer til at virke i praksis. Redskaber til kvalificeret evaluering og læring-i-praksis om kerneopgaven.

 

Hvorfor er vores metoder så effektive? 
I Social IQ Academy er vi trænet til at se ting om dig og dit team, som I selv har svært ved at få øje på. Vi er også trænet til at udfordre fastkørte og uhensigtsmæssige samarbejdsformer.

Som mennesker og som team har vi alle nogle blinde punkter, som gør, at vi havner i vanetænkning og mangler at se nye løsninger. Vi lytter respektfuldt til jeres erfaringer, sætter vore internationalt evidente metoder sammen, så det passer lige til jeres udfordringer. En tilgang som vi ved giver mærkbare resultater.

Effekter efter kurset

  • Man udnytter det store potentiale i samskabelse
  • Gode erfaringer udforskes – som udvikler nye løsninger
  • Deltagerne arbejder mod en mere tydelig fælles retning.
  • Team performance og kvalitet øges
  • Resultater skabes som ses på bundlinjen

Målgruppe for kurset
Kurserne henvender sig til ledere og HR konsulenter, TR og arbejdsmiljøkonsulenter, som f.eks. arbejder under pres eller svære vilkår.

PLM DESIGN konceptet består af internationale, evidente metoder fra forskning og praksis sat sammen på en ny måde. (PLM =problemløsningsmetode).

Underviser: Andreas Borg. Læs mere om Andreas

Kursusindhold og priser. Læs mere her…

Bliv certificeret, få ECTS point, skab en high performance kultur på tværs af fag og siloer. Læs mere om PLM DESIGN  her: 

 

design thinking Cases fra energi-, ældre-, handicap- og skoleområdet. 

     Cases Ja  tak!                


 

Traditionel effektivisering er på vej ud- hvad kommer ind? 

Organisation skal være robust, ikke medarbejderne

Organisatorisk robusthed: vore metoder

Kendetegn for organisatorisk robuste virksomheder