Relationskompetencer gi’r højere indlæringsresultater

Lærerens relationskompetencer er afgørende for de udfordrende børn

“Hvis vi vil øge indlæringen, så er en meget vigtig komponent at uddanne lærerne/pædagogernes i relationskompetencer. Det er nogle ret præcise kvaliteter, der er afgørende”.
Sven Erik Nordenbo, Danmarks Pædagogiske Universitet, Politiken 8.5.2008)

Både lærere og elever må satse på at udvikle evnen til at være nærværende, opmærksomme, empatiske og i god kontakt med egen indre dømmekraft og ro. Disse kvaliteter er helt nødvendige for at læreren kan bevare arbejdsglæden og børnene lysten til at lære.

Det styrker lærings- og udviklingsmiljøet, og kan anvendes af den enkelte lærer for at:

Skabe nødvendige pusterum og gearskifte i en intens hverdag

 

fremme det mentale overskud

 

kunne bevare ro og overblik i et til tider stresset og altid travlt arbejdsliv

 

Med eksempler fra lærerens hverdag kan man udvikle lærerens og pædagogens relationskompetence gennem at se på, hvor hun bliver mest udfordret. Man kan også arbejde systematisk med, hvordan læreren kan komme også de udfordrende børn i møde i en udviklende og konstruktiv dialog.

Kursus i relationskompetence

Indhold:
Med fem typer af enkle redskaber og øvelser styrkes læreren relationskompetencer, og læreren/pædagogen kan lære fra sig til eleverne, når hun selv er blevet fortrolig med dem. Kurset udviklere lærerens evne at have en god kontakt til sig selv for at kunne bevare roen og overblikket i et stresset og travlt arbejdsliv.

6 dage 9.00 -13.00.

Resultater:

  • Det nedsætter risikoen for stress
  • Det styrker evnen til at fokusere og koncentrationsevnen
  • Det bidrager til børn og unges personlige udvikling
  • det udvikler læringsmiljøet i klasseværelset

Kurset bygger på det bedste indenfor forskningsområderne social og emotionel læring,  neurovidenskab og Mindfulness -praksis.

 

 

Kunderne siger:

Susan Meyer Mathiesen, leder af Sct.Georgsgården udtaler

- efter workshoppen “nærvær på arbejdet og mellem kolleger”:

“Mit personale syntes at de fik et stort udbytte af din workshop, og vi taler jævnligt om det.  Jeg syntes at jeg kan se at det havde en effekt, og i det hel taget har det en effekt at vi taler meget om hvad det vil sige at være nærværende. Vi har hele tiden fokus på det.

Vi kan specielt se at det har gjort en forskel for at inkludere børn med vanskeligheder. Dette tror vi er lykkedes på grund af vores bevidste nærvær og rummelighed overfor børnene.  Da vi som personale er gode rollemodeller gør det også at børnene inkluderer hinanden. De viser stor empati og hjælpsomhed overfor hinanden og overfor børn med særlige behov.

Vi har opdaget at det tit er de små ting som gør den store forskel. At man bliver set og lyttet til af voksne som vil en !