Sådan aktiveres børn og unges egen ro – til koncentration og læring

Under folkeskolereformen er målet at udvikle et undervisningsmiljø med trivsel og ro, bedre undervisning og læring. Meget tyder på at der skal udvikles flere metoder til at skabe ro og koncentration til mere læring i skolerne. Det er behov for at udvikle en undervisningskultur med fokus på opmærksomhed, ro, tålmodighed og koncentration, så alle børn og unge kan indgå i en normal skoledag.

Som lærer og pædagog, får du hermed effektive forskningsbaserede “selvhjælps-redskaber” til læring, koncentration, selv-regulering og ro i klasseværelset.

Metoderne giver børnene indsigt i egne tilstande og oplevelser – som giver dem mere ro, bedre koncentration og overskud til at begå sig socialt. På kurset trænes i metoder der er afprøvet for børn og unge fra, indskoling til og med gymnasier samt specialeskoler. Læs mere om metoden.

 

Elevudtalelse:
”Dette er noget af det bedste der er sket for mig,  nu bliver jeg ikke så sur på de andre”.

 

Lærerudtalelse:
“Børnene bliver bevidste om – hvad kan få mig i ro”.
Lærer Michael Rögen, Halsnæs Kommune, efter 6 mdr. træning.

 

Flere lærerudtalelser:  “Øvelserne har skabt en større tryghed i gruppen af børn , børnene synes det er sjovt og de efterspørger dem”.  “Der opstår ikke så mange konflikter”. 

Daginstitutionsleder: “Vi kan specielt se at det har gjort en forskel for at inkludere børn i vanskeligheder. Dette tror vi er lykkedes på grund af vores bevidste nærvær og rummelighed overfor børnene”. Susan Meyer, daginstitutionsleder, Frederikssund Kommune.


“I en kontrolleret før/efter design testes metoden på 358 elever i 5, 7 og 8. klasse. To øvelser med ca. 15 min varighed

Resultater: Signifikant bedre evne til selvregulering, mindre problemer med kammeraterne samt bedre trivsel i skolen”. Læs mere om forskning


 

SKOLENS/INSTITUTIONENS UDBYTTE

 • Besparelser ift. udgifter til inklusion.  Mindre tid og ressourcer på udfordrende børn
 • Evidens for at metoden øger læring og trivsel i klassen
 • Reducerer stress for personalet (samt færre magtanvendelser på specialeskoleområdet)

ELEVENS UDBYTTE

 • Bedre koncentration og motivation ift. læring
 • Aktiverer elevernes egne kompetencer til at skabe ro, stilhed og koncentration
 • Lærer at beherske temperament, færre følelsesmæssige problemer og mindre stress
 • Bedre relationer med klassekammeraterne/med andre

UNDERVISERENS UDBYTTE

 • Evidente metoder for lærere og pædagoger – som skaber rammer for mere læring hos eleverne
 • Værktøjer til underviserne – udvikler et læringsmiljø med ro og koncentration.
 • Mindre stress og bedre evne til at være i et udfordrende job
 • Konkrete værktøjer for undervisere til at blive mere afbalanceret og empatisk i svære situationer
 • Evidente værktøjer som skaber pauser til opladning og ro – til lange skoledage

Underviser: Andreas Borg og Louise Sofia Rørbech. Læs mere om Andreas og Louise….
Varighed: 4 uddannelses dage (9-12.00) plus 2 timers opfølgning.
Tid & sted: Aftales med den enkelte skole og SFO
Pris: Kontakt Andreas her

Læs mere om kursusforløbet 

 


Andre kurser til forældre, ledere og dig der arbejder med børn og unge

Kursus til børnehave og SFO  – skab trivsel og læring i børnehaven

Kursus for skoleledere og institutionsledere – redskaber til mental ro og tid til nytænkning på jobbet

Kursus for forældre til unge -weekendkursus for forældre, lærere og pædagoger


 

Se film

Erfaringer fra svenske skoler og børnehaver