Kvinder vil have trivsel – mænd resultater

kvinder mod mændUndersøgelser tyder på at kvinderne har ret.

Mandlige ledere lægger vægt på resultater og på at løse problemer, mens kvindelige chefer prioriterer at skabe arbejdsglæde og trivsel.

Annemette Grant Larsen, Viden center for arbejdsmiljø, d. 24. maj 2016, skriver: ”Der er stor forskel på kvinder og mænd, når de sætter sig i chefstolen. En ny undersøgelse, som interesseorganisationen Lederne står bag, viser nemlig, at det er forskelligt, hvilke kompetencer man skal have som leder – alt efter om man spørger en kvindelig eller mandlig leder.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.178 ledere. De er blevet bedt om at pege på op til otte ud af 25 kompetencer, som de mener er de vigtigste at besidde i deres nuværende lederjob.

Hos de såkaldte linjeledere, der kun har ansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere, viser det sig, at kvinderne i langt højere grad end deres mandlige lederkolleger prioriterer evnen til at skabe trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne, planlægge opgaver, skabe samarbejde og dialog og gennemføre forandringer.

Omvendt sætter flere mandlige end kvindelige linjeledere blandt andet kryds ved kompetencer som at løse problemer, skabe resultater og træffe beslutninger.

Reel forskel på kønnene

Forskellene er ifølge Lederne markante. 59 procent af kvinderne mod 43 procent af mændene peger for eksempel på, at evnen til at skabe trivsel og arbejdsglæde er blandt de vigtigste kompetencer. Omvendt har 40 procent af mændene mod 32 procent af de kvindelige linjeledere sat hak ved kompetencen ”løse problemer”.

Ifølge chefkonsulent hos Lederne, Marianne Rasmussen, viser undersøgelsen, at der er en reel forskel på, hvordan mænd og kvinder forstår deres ledelsesopgave, og hvilken vej de vælger for at nå målene”.

Internationale undersøgelser: kvindelige ledere har ret

Internationale og nationale undersøgelser tyder på at fokus på trivsel og arbejdsmiljø er et rigtig fokus, når det handler om at lykkes med konstante forandringer. Endvidere at arbejdsmiljø og trivsel har stor betydning for performance og resultater. F.eks. viser den store undersøgelse fra Boston Consulting Group at virksomheder der klarer konstante forandringer bedst, har fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø. De vægter betydningen af at medarbejderne har evner og tid til at komme sig efter en ekstra indsats, at bevare medarbejdernes energi.

”Forandringsarbejde er ikke en intens sprint, men en triatlon, hvor der skal være energi til at præstere i forskellige discipliner. Der skal være mulighed for at komme sig efter en ekstra indsats”.

 

Herhjemme viser en af de mange arbejdsmiljøundersøgelser, at psykisk arbejdsmiljø og resultater er tæt forbundet. Det viser en undersøgelse i Nykredits privatkundecentre om sammenhænge mellem produktivitet og psykisk arbejdsmiljø. Nykredits undersøgelse er en del af SaPPA, et forskningsprojekt i samarbejde med DTU, CBS og NFA i perioden 2008 til 2012. Konklusionen er ganske klar:

Det kan overordnet konkluderes, at der er en stærk og signifikant statistisk sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og rentabilitet”.

Kilde: Det nationale forskning center for arbejdsmiljø

 

Hvorfor vægter ikke danske virksomheder arbejdsmiljøet mere?

Det er derfor underligt at fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø ikke har større fokus på danske arbejdspladser. Er det fordi mandlige ledere halter bagud i viden? Om trivsel og arbejdsmiljøets betydning for effektivitet og bundlinje?