Tjek lige – kursuskalender ’17

kalenderen

 

Fagforeningen 2025; fra indefra ud til udefra ind 

arbejdsmiljoekonferencen

Hvordan skaber fagforeningen mere værdi for kunderne, især for de unge nyansatte?

Hvordan kan man som fagforening imødekomme udfordringerne?

Hvilke nye “muskler” skal udvikles internt? 

​Hvordan giver man rådgiverne de bedste forudsætninger for at yde optimal rådgivning?

De nye unge generationer har helt andre krav til arbejdsmarkedet. De vil udgøre 75% af den globale arbejdsstyrke allerede i 2025. Fagforeningerne skal tilpasses til nye krav og behov.

Det fordrer et langt mere udefra ind perspektiv med dybere forståelse for nuværende og potentielle medlemmers behov. Man skal opfange hvad der “rører sig” i millennium generationen, men også for eksisterende medlemmer. Og agere derefter.

Det er brug for en langt mindre bureaukratisk tilgang til arbejdet med udvikling af nye ydelser. Og man skal give mere plads til udvikling og afprøvning af nye serviceydelser. Det fordrer nye måder at arbejde på internt i fagforeningens sekretariat og i de politiske organer.

Få inspiration fra en spændende foredragsholder med international viden og praktisk kunnen om fagforeningernes udfordringer og muligheder.

 Andreas Borg 

Foredrag Ja  tak!  Book Andreas Borg            

 

 

 

 

 

 

Kat spiser til morgenmadDrift spiser strategi til morgenmad…

Der er for lidt tid. Noget vigtigt bliver ikke gjort eller går i stå…

Har du eller dit lederteam brug for lidt hjælp til at komme videre?

 Vi oplever at mange kommuner er gode til at lave planer og strategier. Men at lave planer som fungerer i den daglige drift, er langt sværere.  Det  er her vi kommer ind. Vi er eksperter i at spotte hvor der skal sættes ind. Og hvad der skal til for at komme videre. 

For 10 kommuner på Børne og Unge, Social og Sundhed og Psykiatri og Handicap området i hovedstadsområdet, har vi gennemført effektfulde leder og medarbejder- udviklingsforløb ift. kerneopgaven. Læs her: 

Resultat

  • Fokus på det der er vigtigst
  • Bedre resultater, mere effektiv udvikling af kerneopgaven
  • Effektiv teamledelse. Vi får lyn hurtigt øje på hvilken adfærd der er stopklodser
  • Ny ledelsesadfærd skaber resultater. Fokus på hvilken ledelsesadfærd der skal udvikles og forbedres


cocreationForedrag: om nye roller og kompetencer i samskabelse

Vi præsenterer nye roller, kompetencer og metoder for at samskabelses- processer skal give det forventede resultat. Vi udforsker samskabelsesbegrebet og udfordrer eksisterende o
pfattelser.

Erfaringer fra danske kommuner, fra USA og Holland. Eksempler på hvordan komplicerede processer bliver organiseret, hvad der skal til for at udvikle samskabelseskultur og hvad der forventes af deltagerne. Vi inspirerer og videndeler. Læs her…   

 


undgå at være...Aftenkursus: Hverdagsinnovation på 1-2-3. Når der er pres på drifts-opgaverne.
 

Vi viser eksempler fra andre virksomheder og du lærer første trin i PLM konceptet.

Læs mere her: 

 

TEAMPERFORMANCE 8+Kursus: Sådan udvikles high performance samskabelse

Innovation og samarbejde på 4 kursusdage: På dette kursus går vi i dybden. Du og din organisation bliver autoriseret i metoderne. Du lærer at bruge design tænkning som metode til at organisere tydelige roller og rammer under samarbejde og på tværs af “siloer”. Du lærer at lede og tilrettelægge samskabelsesprocesser ved at afprøve metoderne, i såvel strategiske opgaver som driftsopgaver. Desuden lærer du hvordan korte “pit stop” driftsmøder med action learning skaber et læringsmindset i organisationen. Et autorisationskursus som udvikler dit personlige og organisatoriske lederskab, og som giver organisationen målbare resultater.

Målgruppe: PLM trademark 3 Certificerings – kursus for ledere, hovedtillidsvalgte, TR konsulenter.   Mere info TAK! 

 


 

stressSkab trivsel og lavt sygefravær på din arbejdsplads:

Deltag på kursus og bliv klædt på til at håndtere en stresset kollega og styrk dit team.   Mere info JA TAK!

 


PPQG NørrebroStyrk dit personlige lederskab. 

Har du løbende dialog med din reptil hjerne? Eller er det reptilhjernen der løber med dig?

Kursus  2. juni efter arbejdet og lørdag 3. juni: Forøg din koncentration, få styr på din daglige energi, intensitet og nærvær med Qi Gong. Body mind metoder med beviselige effekter for krop og sind.   

Mere info JA TAK!

 

 


GRATIS INSPIRATION:

kaffemoede Andreas Borg kommer og inspirerer på et uforpligtende “kaffemøde”.  Målgruppe: Ledere, hovedtillidsvalgte/TR konsulenter som er optaget af at lede under konstante forandringer, hvordan man bruger udvikler ressourcerne indefra, når der er knaphed på ressourcer udfra, om downsizing og disruption.

                                            Inspirationsmøde Ja  tak!

 


 

Social IQ Academy’s diplommoduler er akkrediteret til Den offentlige Diplomuddannelse i ledelse (DIL).