Trivsel og læring i børnehaven – starter med individet

Børns læring og trivsel udvikles med emotionel relatering

Udvikling af læring og trivsel i børnehave og SFO starter med at børn får god kontakt med sig selv. Derfor arbejder vi med emotionel relatering. Det øger børnenes evne til samspil og læring.

 • Vore 4 nærværsmetoder er højt værdsat blandt børn og pædagoger, fordi resultaterne er synlige og mærkbare på kort tid
 • Aktiverer børnenes egne kompetencer  til at skabe ro, stilhed og koncentration, også effekter for børn i vanskeligheder
 • 15 års erfaringer fra Sverige og Norge viser at man bør starte med at give medarbejderne værktøjer og gode rammer

 

Uddannelse for pædagoger:

Alt. 1. Uddannelse 5 dage 9-13.00, 1 g. pr. måned. Deltagerne gennemfører og udprøver små øvelser med børnene mellem hver undervisningsdag. Aktionslæring i praksis. Vi udforsker øvelserne indenfor metoderne Bevægelse, Stilhed, Berøring og Refleksion, sammen i praksis. Teori om neuroaffektiv udviklingspsykologi og teori om udvikling af mentale tilstande, opmærksomhed og koncentration. Teori og praksis om hvordan man udvikler struktur for en opmærksomhedskultur for nærvær. Kompendium er inkl. i uddannelsen.

Alt. 2. Kursus 4 dage à 2,5 timer, med indtil 20 deltagere. Deltagerne gennemfører og udprøver små øvelser med børnene mellem hver undervisningsdag. Aktionslæring i praksis. Vi udforsker øvelserne indenfor metoderne Bevægelse, Stilhed, Berøring og Refleksion, sammen, i praksis. Kompendium er inkl. i kurset. For priser kontakt Andreas.

____________________________________________________________________________________________________

Elevudtalelse:
– ”Dette er noget af det bedste der er sket for mig, det er rigtigt sjovt – nu bliver jeg ikke så sur på de andre”.

Lærerudtalelse: “Børnene synes det er sjovt – de er meget koncentrerede – de udvikler deres sociale kompetencer”. “Der opstår ikke så mange konflikter”.

Daginstitutionsleder: “Mit personale syntes at de fik et stort udbytte af dit kursus. Jeg syntes at jeg kan se at det havde en effekt, og i det hel taget har det en effekt at vi taler meget om hvad det vil sige at være nærværende. Vi kan specielt se at det har gjort en forskel for at inkludere børn med vanskeligheder. Dette tror vi er lykkedes på grund af vores bevidste nærvær og rummelighed overfor børnene”.

___________________________________________________________________________________________________

De 4 unikke nærværsmetoder 

bevægelseBevægelse Bevægelsesøvelserne giver kontakt mellem tanke og krop. Det er stilhedsøvelser med bevægelse, som styrker nærvær, jordforbindelse og øger koncentrationsevnen. Bevægelse består også af sjove samspilsøvelser og værktøjer til bevidst at styre børnegruppens energi niveau op og ned efter behov (arousal regulering).

 

stilhed1Stilhed Enkle og velfungerende afslapnings- og visualiseringsøvelser giver barnet lov til at mærke og forstå sig selv. Øvelserne er med til at skabe indre ro, mere energi og evnen til at være tilstede i nuet. På den måde kan læringen bedre tages ind, når børnene i løbet af dagen kan selv skifte fra at være i stilhed, til ”højere energi”.

 

Berøring Berøringsøvelser som sænker roen. Består af enkle massage øvelser, hvor pædagogen eller børnene masserer hinanden eller på sig selv. Skaber kropsbevidsthed, nærvær og empati. Inspiration fra akupressur og traditionel massage.

 

refleksionRefleksion Refleksion er at kunne beherske selvreflektion, at kunne reflektere sammen som del af et fællesskab. Den reflekterende samtale indeholder øvelser til selvreflektion og/eller med tematisk indhold, med temaer som f.eks.: hvad er en god ven? hvad er en god kammerat?

 

Uddannelse og undervisning foregår på skoler og institutioner i København og Nordsjælland

KBH Kommune logoSiden 2014 er der gennemført kursus og uddannelser for pædagoger og lærere på daginstitutioner, SFO’er , folkeskoler og specialeskoler i Halsnæs, København og Frederikssunds kommuner.

 

Læs mere     Se film-børnehave og skole     Se film-skole

________________________________________________________________________________________________________________________

 

BØRNENES UDBYTTE

 • Bedre koncentration og motivation ift. læring
 • Lærer at beherske temperament og finde ro i sig selv
 • Færre følelsesmæssige problemer og mindre stress, bedre selvværd
 • Bedre relationer med andre børn

PÆDAGOGENS UDBYTTE

 • Bedre evne til at rumme børns temperament
 • Mindre stress og bedre evne til at være i et udfordrende job
 • Konkrete værktøjer til at blive mere afbalanceret og empatisk i travle- og svære situationer

INSTITUTIONENS UDBYTTE

 • Nedbringelse af sygefravær
 • Besparelser ift. udgifter til inklusion
 • Bruger mindre tid og ressourcer på udfordrende børn
 • Evidens for at metoden øger læring og trivsel i børnegruppen, hvilket betyder højere faglighed

 

* “Med en indadrettet fokus udvikler barnet evnen til at mærke sig selv, forholde sig til egne tilstande og oplevelser, dermed udvikle selvindsigt og selvberoenhed”, skriver Helle Jensen, Anne Sælebakke m.fl. i “Nærvær og empati i skolen”.

** Det er pædagoger og assistenter som sætter rammerne for ro, koncentration og trivsel i børnegruppen. I flere svenske forskningsstudier konkluderer samtlige deltagende lærere og pædagoger, at metoderne forbedrer børnenes koncentrations- og fokuseringsevne. Med Sverige som forbillede og erfaringer gennem 15 år, benytter vi evidensbaserede metoder til at mindske stress og træne ro, stilhed til mere koncentreret læring. I børnehaven, klasseværelset, i gymnastiklokalet, i pauser og som overgange i undervisningen og aktiviteter.