Inspiration til den videbegærlige leder under konstante forandringer

Time to inspireJeg har samlet mine decideret bedste erfaringer – som leder- og medarbejder coach og organisationsudvikler for mere end 300 ledere.

Jeg vil gerne dele det med dig, for jeg tror det er noget du kan bruge i din hverdag. 

 

 

Organisationen skal være robust, ikke medarbejderne

Disruption: tag afsked med traditionel ledelsesstyring

De bedste strategiske ledere forbinder top down med bottom up

Sådan fungerer en motiveret selvledende medarbejder

Derfor ødelægger sociale medier din koncentration 

Medarbejdere, der udvikler borgernes evne til at håndtere eget liv, gennem samarbejde og nytænkning

Inden du ringer til en arbejdsmiljørådgiver

For virksomheder der går fra traditonelt samarbejde til samskabelse

Ikke flere udviklingstiltag, TAK!

Udviklingen af velfærd kræver tre nye medarbejderroller

Er du på føresædet og har stress?

kaffemoedeUforpligtende kaffemøde?

Vi inspirerer og udveksler erfaringer om samarbejde på tværs og samskabelse.