Visuelle handleplaner rykker mere

HandicapområdetI arbejdet som supervisere oplever vi at handleplaner for borgere, skal opfylde to mål på samme tid – dokumentation og udvikling af borgerens adfærd og hverdag. De to formål går ikke (altid) sammen. En tydeligere opdeling og mere fokus på borgeren, fremmer og øger adfærd, som gør borgernes i stand til at mestre eget liv. 

Lindegårdens beboere har varigt nedsatte funktions evner og er alle multihandicappede. De fleste har manglende verbalt sprog. Med “Visuel BUS” kan medarbejderne hjælpe borgerne langt lettere til at give udtryk for egne mål og at mestre egen hverdag. Visuelle handleplaner øger bostedet, dets medarbejdere og familiens evner i at støtte borgeren – mestring af eget liv.

 

Udbytte

Metoden er med gode resultater implementeret i Fredensborg kommune:

  • Den giver økonomiske besparelser for kommunen 
  • Den giver højere faglig tilfredshed hos medarbejderne
  • Borgerne bliver mere selv-hjulpne og får mindre brug for hjælp

 

Visuel BUS _mig

 

Konceptet Visuel BUS har særlig fokus på hjælp til selvhjælp

Det er udfordrende at udvikle mål og forbedre adfærd for en borger (handicap, psykiatri, eller ældre), men konceptet gør det mere konkret og anvendelig og inddrager borgeren endnu mere konkret og praktisk i målstyringsprocessen.
Visuel BUS samtale er udviklet af Social IQ Academy og Dialoogle. Lindegården bo- og behandlingsted, Fredensborg kommune, har været de første til at implementere konceptet.

Hvordan fungerer Visuel BUS?

Visuel BUS (boudviklingssamtale) er en aktiv handleplan der ændrer adfærd. Med Visuel BUS arbejder man ift. hvordan man reelt ændrer og udvikler adfærd hos borgeren. Visuel BUS rammesætter samtalen og skaber en god struktur for kommunikationen mellem pædagog/medarbejder og beboer. Med Visuel BUS skaber man et personligt rum, hvor hjælperen og borgeren sammen udvikler de konkrete mål i handleplaner og rapporter. Her er billederne og Visuel BUS dokumenterne særlig velegnede.

Visuel BUS aftaleark

 

 

Deltager på kursus i Visuel BUS udtaler: 

”BUS konceptet giver ny energi på BUS samtalerne med vore borgere”

”BUS konceptet giver nye muligheder”. ”Nu kan jeg se mere tydelig hvordan jeg kan arbejde med målene for vore borgere”.

 

LÆS MERE