Understøttende undervisning – et sted for nytænkning, udvikling og inspiration?

Understøttende undervisning synes at være kommet for at blive – i hvert fald indtil videre. Så hvad så?

UU har potentiale til at blive det bedste sted – for læring og udvikling – som giver endnu større muligheder  for faglighed, motivation og koncentreret læring. Som gavner og udvikler den faglige undervisning – for alle børn i alle aldre.

UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING GIVER PLADS TIL NYTÆNKNING

UU Understøttende uv
Billede: Infomationen.dk

Måske er tiden kommet til at udvikle understøttende undervisning efter de oprindelige intentioner – at nytænke, udvikle og inspirere UU i skolen – på den enkelte skole og på tværs af skoler og kommunegrænser?

Så hvordan kan UU blive et sted hvor børn, lærere og pædagoger udvikler kompetencer og erfaringer – med at skabe ro og koncentration for den enkelte elev?

Et sted man udvikler de bedste lærende klassefællesskaber? En oase hvor børn og unge “tanker op”. Får motivation og energi for mere læring?

 

Det lyder måske meget højtflyvende, tids- og ressourcekrævende. Men erfaringer fra vore nordiske naboer viser at der muligt.  I mange svenske kommuner har man gennemført god understøttende undervisning de seneste 15 år. Endog med stor succes.

UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING ER NOGET SVENSKERNE HAR KUNNET DE SENESTE 10-15 ÅR

I Sverige har man arbejdet med fire evidente metoder; stilhed, berøring, refleksion og bevægelse – som del af den understøttende undervisning. Metodikken er bygget på forskning og erfaringer de seneste 10-15 år. De fungerer i tilpasset form for alle niveauer, fra børnehave til gymnasium. Det er stor valgfrihed. Man får præsenteret en ”buket” af forskellige teknikker og øvelser og det er nemt at implementere i den daglige skolehverdag. De bidrager til at skabe et skolemiljø som man ofte efterstræber; et miljø præget af stilhed, koncentration og ro – til at lære.

SVENSKE METODER SKABER STILHED OG KONCENTRATION – PÅ VEJ IND I DANSKE KOMMUNER

I Danmark har man arbejdet med de fire evidente metoder i nogle få kommuner, men flere er på vej. F.eks. er der gennemført uddannelse for pædagoger og lærere på Heldagsskolen i Halsnæs – og med effektfulde resultater.

En lærer udtaler efter 6 mdr. træning: Børnene synes det er sjovt – de er meget koncentrerede – de udvikler deres sociale kompetencer”. “Der opstår ikke så mange konflikter”.

Svenske forskere får tilsvarende resultater;

Signifikant bedre evne til selvregulering, mindre problemer med kammeraterne samt bedre trivsel i skolen”, Yvonne Terjestam, forsker i psykologi ved Linnéuniversitetet.

 

LÆS MERE