Borgernes evne til at håndtere eget liv – nyt samarbejdskoncept

 

Group of Diverse Business People Working in Team

Nyt koncept for supervision og kollegial supervision.

Medarbejderne indenfor handicap-, psykiatri- og ældre området oplever nogle gange at det er svært at få gennemført de planlagte mål som er aftalt mellem borgere og institutionen. Det nye koncept styrker medarbejdernes evne til samarbejde omkring kerneopgaven – og er velegnet inden for handicap, psykiatri og ældreområdet. 

Med det nye koncept for supervision og kollegial supervision, udvikles der flere ideer end normalt. Samtidig bliver medarbejderne bedre til trække på kollegers viden og gode erfaringer.

Udbytte

Metoden er implementeret i Fredensborg kommune:

  • Den giver økonomiske gevinster for kommunen
  • Den giver højere faglig tilfredshed hos medarbejderne
  • Borgerne bliver mere selvhjulpne og får mindre brug for hjælp
  • Metoden aktiverer innovationskraften som medarbejderne har i fællesskab

 

De første supervisionssamtaler blev gennemført i Fredensborg Kommune forår 2015, for 12 medarbejdere i bofællesskab og botilbud. Konceptet kan også benyttes til kollegial supervision og dermed spare institutionen for omkostninger til supervision.

Konceptet egner sig til arbejde med borgere – handicappede, ældre borgere og i psykiatrien.

Afdelingsleder Henriette Malmberg, Fredensborg Kommune udtaler:

”Jeg oplever at medarbejderne har taget godt imod det nye koncept. Medarbejderne udtrykker at det er gode praktiske værktøjer. Jeg fornemmer en videreudvikling af samarbejdet allerede efter de første 3 supervisionsamtaler”.

 

LÆS MERE