Forskning og evidens – De fire nærværsmetoder

ressourcedetektorstilhed1Forskningsstudie nr. 1:         Resultat fra kontrollerede før-efter studier (N=550 elever). Eleverne udøver stilheds­øvelser eller Qi gong, ved tre skemalagde timer i ugen i otte uger. Resultater: Vises blandt andet  på effekter hos eleverne som: mindsket psykisk stress, færre emotionelle problemer, bedre relationer til kammerater og forbedret trivsel i skolen

 

bevægelseForskningsstudie nr. 2: ressourcedetektor   To øvelser med ca. 15 min varighed styrker opmærksomhed og medfølelse. I en kontrolleret før/efter design testes metoden på ca. 358 elever i 5, 7 og 8. klasse. Resultater: Før/efter sammenligninger, viser at ikke placebo gruppen men implementeringsgruppen efter målingerne har:   Signifikant bedre evne til selvregulering, mindre problemer med kammeraterne samt bedre trivsel i skolen

 

refleksionForskningsstudie nr. 3: ressourcedetektor   Fra Qi gong delstudie (N=150). Eleverne træner Qi gong i otte uger.  Resultater: Man fandt ud at eleverne i Qi gong gruppen til forskel fra  eleverne i kontrol gruppen var: mindre stressede når de otte uger var overstået. Man fandt også mindskede psykologiske symptomer og en tendens til forbedret selvbillede.

 

berøringForskningsstudie nr. 4: ressourcedetektor   I en åben undersøgelse svarer 59 % av eleverne i Qigong gruppen at de oplevede at Qi gong træningen havde påvirket dem. ”Man får en mulighed til at roe sig ned”, svarede 18 elever, mens 11 elever mente at de blev mere vågen og mere alerte af træningen; Andre blev mere koncentrerede og fik mindre hovedpine. Nogle elever mente også at hele klassen blev mere rolig efter at de begyndte med Qi gong træning

 

ikoner_tid_farve - med tekst

*Forskning af Terjestam og Jouper 2004-2012. Yvonne Terjestam, forsker i psykologi vid Linnéuniversitetet. Johyvonne_terjestamn Jouper, Institut for helsevidenskab og medicin, Ørebro Universitet.

Mere om forskning og evidens     Mere om metoden