Fagforeningen 2025; medlemmer som stærke, aktive medspillere

arbejdsmiljoekonferencenHvordan skaber fagforeningen mere værdi for medlemmerne, især for den yngre generation?

Hvordan kan man som fagforening imødekomme udfordringerne?

Hvilke nye roller og ydelser skal udvikles?

Hvordan giver man rådgiverne de bedste forudsætninger for at yde optimal rådgivning?

De nye unge generationer har helt andre krav til arbejdsmarkedet. De vil udgøre 75% af den globale arbejdsstyrke allerede i 2025. Fagforeningerne skal tilpasses til nye krav og behov.

Det fordrer et langt mere udefra ind perspektiv med dybere forståelse for nuværende og potentielle medlemmers behov. Man skal opfange hvad der “rører sig” i millennium generationen, men også for eksisterende medlemmer. Og agere derefter.

Det er brug for en langt mindre bureaukratisk tilgang til arbejdet med udvikling af nye ydelser. Og man skal give mere plads til udvikling og afprøvning af nye serviceydelser. Det fordrer nye måder at arbejde på internt i fagforeningens sekretariat og i de politiske organer.

Få inspiration fra en spændende foredragsholder med international viden og praktisk kunnen om fagforeningernes udfordringer og muligheder.

 Andreas Borg 

Foredrag Ja  tak!  Book Andreas Borg