Netværksgrupper offentlige ledere – hverdagsinnovation, læring og samskabelse

Netværket giver dig et frirum til personlig og ledelsesmæssig udvikling. Du får vendt nogle sten, som du ikke kan vende i din egen organisation.

Et netværk er en effektiv efteruddannelse og udvikling med særlig fokus på læring, innovation og udvikling under konstante forandringer, og hvor du vedligeholder din viden og holder dig opdateret på dit fagområde. Det er en investering i din fortsatte karriereudvikling.

 

Der er fordybelse

Vi drøfter et tema som omdrejningspunkt for hele dagen, hvor vi går i dybden såvel med teori som levet praksis.

Der er tæt, praktisk kobling mellem teori og levet praksis – udfordringer fra din egen organisation.

Skaber inspiration i dit ledelsesrum

Du får inspiration til nye vinkler og måder at håndtere dine opgaver på, og du styrker derved din evne til at skabe forandring i din virksomhed med fokus på at udvikle nytænkning og forstærke den sociale kapital.

Det kan f.eks. handle om hvordan man i besparelsestider kan tænke udnyttelse af eksisterende ressourcer med nye løsninger, nye samarbejdsformer eller nye kommunikationsformer.

Et professionelt styret netværk gavner altså ikke bare dig, men også din virksomhed, og det gør dig til en bedre og mere professionel leder, konsulent eller arbejdsmiljørepræsentant.

Du sparer tid og penge

Du optimerer din tid og dine ressourcer ved at lære af andres erfaringer med lignende udfordringer og projekter. Et netværk er en genvej til ”trykprøvede” løsninger, og du sparer dig selv for konsulenttimer, dyre kurser og fejlbeslutninger.

Deltagerne siger: 

Jeg får altid både inspiration og et ”boost” med fra møderne – ud over selvfølgelig det hyggelige selskab! Piet Dahlstrøm-Nielsen, afdelingsleder Københavns Hovedbibliotek.

Netværksgruppen er en spændende gruppe af ledere fra forskellige – primært offentlige – institutioner. Dette hjælper mig bl.a.til at se ud over mit eget perspektiv fra undervisningsverdenen, og diskussioner med gruppens øvrige deltagere er altid yderst givtige.

Andreas Borg relaterer vores diskussioner til moderne teorier og litteratur, hvilket yderligere gavner udbyttet. Jeg kan varmt anbefale gruppen. Tomas Mikkelsen, leder Gribskov kommune. 

Det er givtigt at udveksle synspunkter med andre ledere, som er fra en anden faggruppe end en selv, det giver en anden dynamik. Nye ideer til ens egen ledelsesform”. Susan Mathiesen, daginsitutionsleder Frederikssund. 

 

Tid: Fire dage pr. år i virksomhederne. kl. 9.00-16.00.

Pris: En plads i en netværksgruppe koster kr. 9.975 ekskl.. moms pr. år.

Varighed: Du tegner abonnement for et år ad gangen.

 

Læs mere       Kunderne siger