Er du på førersædet og har et forhøjet stress niveau?

VIDEN OM LEDELSE, KONCENTRATION OG STRESSledelse uden stress.docx

5 bud på “Ledelse, mindre stress, mere koncentration”

Lær at hvile og restituere på arbejdet. Det er store krav til udadrettet fokus og handlekraft. Det indadrettede fokus er i underskud på jobbet. Øv dig i at kunne stresse ned og slappe af. Her kan det hjælpe med muskelafspænding, tre dybe vejrtrækninger, meditation og andre værktøjer, der kan fortælle dig om din krop slapper af. Vi kan lære dig nogle ENKLE HVERDAGSØVELSER.

Styr tiden mere effektivt sammen. Bliv bedre til at prioritere mellem arbejdsopgaverne – også  i teamet. Lav en lille prioriteringsøvelse for en uge – som består af de minimum af opgaver du, din leder og dit team bør lave i løbet af dagen – MINIMUMSLISTEN.

Styrk medarbejdernes færdigheder og kompetencer. Det giver mindre stress for dig som leder, og du vil føle dig tryggere, når du uddelegerer arbejdsopgaver. Læs mere om kompetenceudvikling HER PÅ HJEMMESIDEN eller kontakt interne konsulenter som kan hjælpe dig.

Styrk tillid til medarbejderne og kolleger. Ledere med gode relationer og gensidig tillid til medarbejderne, oplever, at de er langt mindre stressede – viser undersøgelse blandt 3.000 norske ledere.

Etabler forhold som giver dig støtte. Har du nogen, du kan spørge om hjælp og støtte, når du trænger til det? Har du nogen du kan gå til med glæder og sorger? En du kan ringe til kl. 02.00 om natten? Social støtte i hverdagen er også vigtig for ledere.

 

Her er hvad vi erfarer som de 5 mest almindelige årsager til stress og manglende koncentration;

  1. Kroppen siger nej tak. Evne til at kunne udsætte eller ignorere spontane behov er en stor og vigtig styrke, men overser man kropslige faresignaler over lang tid, og mangler man en organisationskultur som tillader at man passer på sig selv, får man stress.

  2. Selvledelse er ikke kun medarbejderens ansvar. Nogle medarbejdere er overladt til sig selv ift. at fastsætte mål og rammer for arbejdet, når det burde være en kombination af lederens og indvidets ansvar. Det fører til at medarbejderen alene påtager sig hele ansvaret for forsinkelser, manglende performance etc. med deraf følgende skyldfølelse og utilstrækkelighedsfølelse.

  1. Selvledelse, ledelse og organisationskulturen. Forskning viser at man skal væk fra tankegangen at stress først og fremmest handler om den enkelte medarbejder. Det er vigtigt at kigge på dynamikken mellem virksomheden, organisationskulturen og den enkelte medarbejder. Det handler om at udvikle høj social kapital.

  2. Ambitionerne er for høje. Mange ledere (og medarbejdere) er ambitiøse og loyale mennesker og engagerer sig meget i at opfylde virksomhedens mål. Det er ledere og medarbejdere der siger JA, når de i virkeligheden burde sige NEJ TAK  – ikke flere nye opgaver.

  3. Manglende fælles kommunikation om forventninger. I en tid med konstante forandringer, handler det om at kombinere ledelse, medledelse og selvledelse, at afklare konkret hvad man laver i fællesskabet og hvad man laver hver for sig. Manglende afklaring af forventninger øger med hastigheden af forandringerne – hvilke opgaver tilhører fællesskabet og hvilke og hvor mange opgaver der tilhører “selvledelses-rummet”?

 Tjek vores kursukalender

Kilder: Arbejdsmiljøviden, 5.8.14.