Inklusion: Er din skole eller børnehave struktureret for læring?

Lille Hans læser i sin bog men han har svært ved at koncentrere sig. Der er mange lyder i og udenfor klasseværelse. Han er samtidig meget optaget af hvordan det er med hans kammerat Esben, som han sparker fodbold med. Desuden har læreren fart på i dag, for hun skal nå meget denne time. Alt i alt påvirker det hans opmærksomhed. Hans forstår derfor ikke opgaven han skal i gang med og bliver ukoncentreret og urolig.

opmærksomhedskulturFremmes fokus på indadrettet opmærksomhed i din daginstitution eller skole?

Hvis skolen, lærere og pædagoger ønsker markant bedre læring, er det en god ide at kikke på hvordan aktiviteterne er organiseret og struktureret for læring. Fokus på indadrettet opmærksomhed fremmer forståelse og læring. Er der mange konkurrerende aktiviteter kørende på samme tid i din skole eller institution? Forskerne fortæller os at ukoncentrerede børn styrker egen opmærksomhed ved at man retter fokus på alle de daglige aktiviteter der fremmer indadrettet opmærksomhed, ro og koncentration. Således at børn og unge kan få mulighed for at koncentrere sig om en ting ad gangen over længere tid.

 

Prøv denne tjekliste

  1. Hvilke aktiviteter, rutiner og samspilspilsaktiviteter har din skole eller institution, som fremmer indadrettet opmærksomhed?
  2. Hvilke ting forhindrer ro og stille koncentration?
  3. Hvilke lyde og impulser er det der forhindrer ro og fokus på en aktivitet af gangen?
  4. Hvordan er aktiviteterne lagt op? Til koncentration over et stykke tid? Med mulighed for ikke at blive distraheret?

Udadrettet, indadrettet og integrerende opmærksomhed Nielsen s.53 fra Svinth 2010.

Udadrettet opmærksomhedsudvikling stimuleres og trænes gennem aktiviteter der er handlingsorienterede og at forholde sig til et fagligt spørgsmål en kammerats udtryk osv.

Indadrettet opmærksomhed stimuleres og trænes gennem aktiviteter der er orienteret mod at personen skal mærke sig selv, sine egne tilstande og forholde sig til dem.  Sådanne aktiviteter retter sig mod at udvikle selvindsigt, sindsro og selvkontrol.

Integrerende opmærksomhed er at kunne rette opmærksomheden mod at forstå sig selv. En Meta opmærksomhed hvor man forholder sig til sig selv og hvordan man regulerer sin egen opmærksomhed. En selvregulering både ift. udadrettet og indadrettet opmærksomhed.

Aktivitetsmønstre i børn og unges hverdag er præget af udadrettet opmærksomhed i dag. Dermed hæmmer vi en indadrettet opmærksomhedskultur som gør at børnene finder ro og koncentration til at studere noget over længere tid, og at kunne fordybe sig selvstændig, som at læse opgaver baseret på egen refleksion og tænkning. Udover at udvikle en struktur for ro og koncentration, kan vi træne børnene i indadrettet opmærksomhed og at kunne finde egen ro, med enkle øvelser som kræves meget få ressourcer.

International forskning

International forskning viser at alle børn kan træne op egen evne til indadrettet opmærksomhed og integrerende opmærksomhed. I Sverige har man arbejdet med det i 15 år og forskning de seneste 10 år. Denne metode er indført med succes i Danmark, også på specialområdet.

 

Læs mere