Drift spiser strategi til morgenmad – fortsættelse

Hvad er leder coaching møde?

Leder coaching møde varer ca. én time. Resultat efter møde: Lederen/lederne har et præcist overblik og fokus på det faktiske problem/udfordring. Social IQ Academy’s konsulent ved helt konkret hvad man skal undersøge i fase 2 (interviewfasen) og vores konsulent er klar til at udvikle en effektiv plan efter interview med medarbejdere i afdelingen.

Hvad er fænomenologisk  interview?

Observation og fænomenlogisk interview, 2 timer. Interview med 2-3 personer i en afdeling med indtil 10 medarbejdere. Fænomenologisk interview er en metode hvor man stiller sig helt åbent og nysgerrig til de emner man undersøger. Man får alle synspunkter med, og undersøger sagen fra mange sider. Man søger ikke at forenkle et kompleks problem, men danner et samlet billede af udfordringen, personligt såvel som organisatorisk.

Hvad indeholder konkrete design forslag?

Konkret design forslag.  Det konkrete forslag indeholder indsatser/interventioner for hele institutionen, præsentation af metode og øvelser. Øvelser for små grupper, og/eller øvelser til en hel afdeling, med tidsangivelse for hver øvelse nedenfor.

Løsning No. 2. Ydelse NO 3Designforslag for en dags workshop: Forslag til tidsplan, indhold og formål, se nedenfor.

Designforslag

 

 

Ydelse NO 4Løsning No. 4. Leder coaching møde + observation + 3 leder møder med Social IQ Academy à 3 timer

plan procesLeder coachingmøde og interview, herefter præsenteres design for konkrete håndterbare indsatser, metoder og værktøjer.

Hvert ledermøde indeholder emner som udvikler teamet og med aktioner/prøvehandlinger mellem hvert møde. Det udvikler teamet, tester prøvehandlingernes kvalitet, samtidig som man opnår konkrete resultater ift. de udfordringer/strategier der skal løses.