Der kræves nyt mindset til konstante forandringer

Mandag Morgen 23.11.15:

En ny undersøgelse viser, at 85 pct. af virksomhederne har gennemgået en eller flere større forandringsprocesser inden for de sidste ti år. Men kun 24 pct. er sluppet fra arbejdet med succes, så forandringen har ført til bedre resultater end hos konkurrenterne på både kort og lang sigt.

nyt mindsetAnalysen peger på, at forandringerne mislykkes, fordi en stor forandring bliver set som en enkeltstående kraftpræstation. Når den er udført vender alt for mange tilbage til den gamle måde at tænke og arbejde på. BCG (Boston Conculting Group) identificerer seks parametre, der går igen i alle de virksomheder, hvor forandringer har medført succes.

De ansatte skal klædes på til konstante forandringer.

Hvis ledelsen blot kræver nye måder at gøre tingene på uden at opbygge kapacitet i virksomheden til det, er forandringsprocessen dømt til at gå galt.

 

Vellykkede forandringer kendetegnes ved:

  1. Inspirer med mening. Svar på, hvorfor forandringen er vigtig for virksomheden. De udførende medarbejdere motiveres kun, hvis arbejdet giver mening.
  2. Bevar medarbejdernes energi.Forandringsarbejde er ikke en intens sprint, men en triatlon, hvor der skal være energi til at præstere i forskellige discipliner. Der skal være mulighed for at komme sig efter en ekstra indsats.
  3. Opbyg de afgørende ressourcer.Nye forandringsmodeller, digitalisering og fundamentale forandringer i virksomheden kræver mennesker i virksomheden, der kan omsætte forandringerne til viden, processer, værktøjer og adfærd. Der skal opbygges ressourcer hos medarbejderne til at gøre det, så de føler sig klædt på til opgaven.
  4. Opbyg en agil kultur.Nye aktører med banebrydende forretningsmodeller blomstrer og vokser i et marked med konstante forandringer. Samme agilitet kan de etablerede virksomheder ved at give de ansatte mandat til at håndtere udfordringer med det samme. Og så skal ledelsen opmuntre til eksperimenter.
  5. Mindset for ny læring. Som leder kræver det, at der opbygges processer til at understøtte kreativ problemløsning og bære nye ideer frem, velvidende at de fleste nye ideer ikke lykkes.
  6. Forankring af forandringsledelse. Forandringer kan ikke forankres i en midlertidig enhed. Forandringsledelse under konstante forandringer skal være en kernekompetence i den øverste ledelse, og værktøjerne skal være synlige og tilgængelige i hele organisationen.

Kilde: “A Leader’s Guide to “Always-On” Transformation”, Boston Consulting Group, november 2015.

 

 

Er du villig til at klæde medarbejderne på til et nyt mindset? Udvikle en kultur som tilgodeser løbende eksperimenteren og læring, høj motivation og trivsel?

Læs mere om kurser  – nyt mindset til konstante forandringer