Leder, medarbejdercoaching & facilitering

Individuel coaching

Vi coacher både ledere og medarbejdere individuelt og i et samarbejdsforløb. Vi giver den enkelte rum til at udtrykke udfordringerne og giver forskellige konkrete værktøjer, så den enkelte bliver bedre er i stand til at håndtere f.eks. nye mål, forandringer og samarbejde på arbejdspladsen.

Vi har blandt andet erfaringer med:
• Leder coaching – personlige og organisatoriske handlekompetencer under forandringsprocesser
• Medarbejder supervision – udvikling af internt samarbejde og fællesskab omkring kerneopgaven – handleplaner der rykker, borgere med fysisk og psykisk handicap.
• Udvikling af tværorganistorisk samarbejde – på tværs af afdelinger og faggrupper

Facilitering af teams – teamudvikling

Vi faciliterer og superviserer grupper af medarbejdere i udvikling af samarbejde, videndeling og fællesskab blandt kollegaer i forbindelse med kerneopgaver på arbejdspladsen.

Vi understøtter medarbejderne i at skabe et rum, hvor de trygt og åbent med kollegaer kan undersøge de gode erfaringer, personlige og organisatoriske målsætninger, løsning af udfordrende opgaver, fælles handlingsplaner m.m.. Vi arbejder med forskellige metoder der understøtter teamudvikling blandt medarbejderne.

Hvorfor er vores metoder så effektive?

I Social IQ Academy er vi trænet i at se ting om dig som leder og dine medarbejdere som I selv har svært ved at få øje på. Som mennesker og som team har vi alle nogle blinde punkter som gør, at vi havner i vanetænkning og mangler at se nye løsninger. Vi har uddannet mere end 300 ledere siden 2008.

Andreas Borg  leder vores coaching og facilitering. Læs mere om Andreas…

Læs mere om vores metoder…

Kunderne siger:
”Jeg oplever at medarbejderne har taget godt imod det nye koncept (nyt koncept i supervisionen, red.). Medarbejderne udtrykker at det er gode praktiske værktøjer. Jeg fornemmer en videreudvikling af samarbejde allerede efter de første 3 supervisionssamtaler”.
Afdelingsleder Henriette Malmberg, Fredensborg Kommune

Læs om resultater for kunderne…