Samarbejde på tværs – med målbare effekter

Effektiviseringkrav skaber nye løsninger for millioner

Gentofte og Gladsaxe Kommuner

Udfordring: Fjernvarme området er sat overfor store effektiviseringskrav. Kan føre til opsigelser af optil 30% af medarbejderstaben.

Organisering: Ny fælles strategi udarbejdes i Gentofte og Gladsaxe kommuner. Vi gennemfører leder sessioner og medarbejderworkshop.

Metode: PLM Design thinking som metode, udvikler fælles fodslag og ideer i ledergruppen til strategiske udfordringer. Der udvikles hverdagsinnovationer til fælles planlægning, udvikling og implementering af konkret indsatser. Prioritering af det der giver mest effekt.

gentofteEffekter: Sparet mellem 3-4 mill. kr. allerede første halvandet år. Potentiale er 10 mill. kr. pr. år. Øget fælles fodslag skaber handlingskraft til de mest effektive løsninger. Læs mere her: 

 

Ledelse og effektstyring – tidlige indsatser overfor udsatte borgere

Helsingør CROS projektet, et aktions- og udviklingsprojekt, tidlig indsatser for udsatte borgere   

CROS helsingørUdfordring: Hvordan udvikle og udfolde nye effektive samarbejds-  og ledelsesformer på tværs? Hvordan frisætte medarbejdernes idé- og handlingsrum til flere effektive tidlige indsatser?

Organisering: Gennem ca. syv måneder følger vi fire ledere og seks afdelinger og sammen udvikler vi nye samarbejds-  og ledelsesformer. 5 ledermøder, 2 medarbejder workshops, strategisk aktioner, effektevaluering efter hver aktion.

Metode: Et aktionsforsknings- og udviklingsprojekt med strategisk aktionslæring hvor man undersøger egen god praksis, udvikler ideer til og igangsætter små aktioner/prototyper til udvikling af ny ledelse og styringsrammer.

Helsingør kommuneEffekter (ikke afsluttet projekt): Afdeling for unge stofmisbrugere har resultater der 50 – 65% stopper eller reducerer radikalt forbruget af rusmidler. Metoderne er implementeret, men hvis man skal øge effekterne yderligere kan metoderne ikke stå alene, viser vore resultater. Vi præsenterer og udvikler metode som dækker fire vigtige forudsætninger for samskabende udviklingsprocesser.

Her er styring fra oven kombineret med idérigdom fra neden

Halsnæs Kommune

skolereform Halsnæs
Foto: Politiken

Udfordring: Hvordan håndteres ledelse og styring fra oven samtidig med at man inviterer til godt følgeskab og idérigdom fra neden?

Konstante forandringer og ressourcepres sætter lederne under krydspres. Medarbejdernes motivation sættes på prøve. Her er information om hvordan man inviterer medarbejdere og ledere ind i et fælles rum for udvikling og samskabelse.

Organisering: Et udviklingsforløb over 6 måneder for skoleledere for Halsnæs Heldagsskole, specialområdet, halvårlig ledercoaching med udvikling af fælles fodslag og derefter workshops og fælles processer for alle involverede.

Metode: Håndteres ved strategisk relationel ledelse: Systematisk refleksion og idéudvikling for ledergruppen, efterfulgt af systematisk planlægning og gennemførelse af implementeringsproces med alle medarbejdere og MED udvalg.

Effekter: Langt højere medarbejder commitment. Medarbejderne som strategisk drivkraft i implementeringen. Praksis, hvor alle har lyst og motivation til deltagelse. Læs mere her:

 

Hverdagsinnovation sænker sygefravær og øger samarbejde

Ældreområdet Hillerød Kommune

skanselyet

Udfordring: Manglende tid til overførsel af vigtig viden om borgerne mellem dag, aften og nattevagter. Højt sygefravær.

Organisering: Fælles kortlægning af gode erfaringer på tværs af alle teams. Systematisk idéudvikling, implementering af ny struktur for videndeling. Ny struktur for videndeling;  10 minutters effektive ”vagtskifte” videndelinger, mellem morgen- og aften vagt, mellem aften og nattevagt.

Metode: Idéudvikling og uddannelsesproces med hverdagsinnovation; PLM Design thinking som innovationsmetode til praksisudvikling.

Effekter: Efter 6 måneder: øget samarbejde, effektivitet, langts større videndeling på tværs af teams. Sygefravær faldt fra 5,41 til 0,36% point på 5 mdr.. Læs mere her: 

 

 

Borgernes evne til at håndtere eget liv – nyt rehabiliteringskoncept

Psykiatri og handicap Fredensborg Kommune

Group of Diverse Business People Working in Team

Udfordring: I rehabiliteringsprojekter har medarbejderne svært ved at omsætte mål til handling sammen med borgerne. Rehabilitering kræver adfærdsændringer, gode møder og kvalificerede ideer.

Organisering: Medarbejderne lærer nye metoder under fem supervision sessioner.

Metode: Supervision fungerer som en dynamo for hverdagsinnovationer. Medarbejderne lærer en systematisk idéudviklingsmetode på tværs af teams og fagligheder. En metode til rehabilitering for handicappede beboere.

fredensborgEffekter: Nyt koncept implementeret på voksenhandicap området. Bedre samarbejde udvikler flere kreative, kvalificerede løsninger. Beboerne øger evnen til at mestre hverdagslivet bedre med knappe ressourcer. Læs mere her:


JA TAK!  info om hvordan det foregår

JA TAK!        info om kurser   

design thinking