Samarbejde på tværs – målbare effekter

Effektiviseringkrav skaber nye løsninger for millioner

Gentofte og Gladsaxe Kommuner – Teknik og Miljø

Udfordring: Fjernvarme området er sat overfor store effektiviseringskrav. Kan føre til opsigelser af optil 30% af medarbejderstaben.

Organisering: Ny fælles strategi udarbejdes i Gentofte og Gladsaxe kommuner. Vi gennemfører leder sessioner og medarbejderworkshop.

Metode: HVERDAGSINNOVATION som metode, udvikler fælles fodslag og ideer i ledergruppen til strategiske udfordringer. Der udvikles hverdagsinnovationer til fælles planlægning, udvikling og implementering af konkret indsatser. Prioritering af det der giver mest effekt.

gentofteEffekter: Sparet mellem 3-4 mill. kr. allerede første halvandet år. Potentiale er 10 mill. kr. pr. år. Øget fælles fodslag skaber handlingskraft til de mest effektive løsninger. Læs mere her: 

 

Ledere der effektstyrer – tidlig indsatser på tværs 

Helsingør Kommune – socialt udsatte borgere

CROS helsingør

Udfordring: Hvordan udvikle og udfolde nye effektive samarbejds-  og ledelsesformer på tværs? Hvordan frisætte medarbejdernes idé- og handlingsrum? Fra dokumentstyring til evidensbaseret effektstyring.

Organisering: Gennem ca. syv måneder følger vi fire ledere og syv afdelinger og sammen udvikler vi nye samarbejds-  og ledelsesformer. 5 ledermøder, 2 medarbejder workshops, strategisk aktioner, effektevaluering efter hver aktion.

Metode: Et aktionsforsknings- og udviklingsprojekt med EFFEKT- OG LÆRINGSSTYRET PRAKSIS  hvor man undersøger egen god praksis, udvikler og igangsætter prototyper til ny ledelses- og styringsrammer på tværs.

Helsingør kommuneEffekter: Afdeling for unge stofmisbrugere har resultater der 50 – 65% stopper eller reducerer radikalt forbruget af rusmidler. Metoderne er implementeret, men hvis man skal øge effekterne yderligere skal man udvikle, udfolde og dele tavs viden. Vi udvikler praksismetode med STYRKEBASERET KULTUR som dækker fire vigtige forudsætninger for at udvikle viden og effektbaseret læring på tværs. Lederne har evalueret på projektet:

fire af fem stjerner

 

4,25 stjerner: Vi har opnået de organisatoriske mål med projektet, som vi havde forventet

 

Her fremmes børns læring med nyskabende projekt 

Frederikssund – Daginstitutionsområde

Sct.Georgsgården drenge

Udfordring: Hvordan udvikle børns evne til læring og stille koncentration i en hektisk hverdag med (for) mange indtryk?

Metode: Udvikling af en eksperimenterende og skabende pædagogisk praksis med EFFEKT- OG LÆRINGSSTYRET PRAKSIS og STYRKEBASERET KULTUR. Stimulerer og fremmer børnenes evne til læring via nærvær, omsorg og kultur med fokus på opmærksomhed.

Organisering:  Fondstøttet projekt over 9 mdr. Personalet i daginstitutionen er aktive projektdeltagere, aktioner og aktiviteter igangsat af personalet, andre børneaktiviteter igangsat af yogalærer.

frederikssund kommuneEffekter: Børnene sidder i stilhed og spiser frokost i 20 minutter,  uden pædagogers “indblanding”. “Vi oplever forældre, der spørger, hvorfor Albert beder om stilhed ved middagsbordet”. BUPL fonden skriver : Interessant, velbeskrevet og nyskabende projekt med fokus på opmærksomhedspædagogik og kultur. (Ej afsluttet). Læs mere her: 

 

At kombinere styring fra oven med idérigdom fra neden

Halsnæs Kommune – Skoleområde

skolereform Halsnæs
Foto: Politiken

Udfordring: Hvordan håndteres ledelse og styring fra oven samtidig med at man inviterer til godt følgeskab og idérigdom fra neden?

Konstante forandringer og ressourcepres sætter lederne under krydspres. Medarbejdernes motivation sættes på prøve. Her er information om hvordan man inviterer medarbejdere og ledere ind i et fælles rum for udvikling og samskabelse.

Organisering: Et udviklingsforløb over 6 måneder for skoleledere for Halsnæs Heldagsskole, specialområdet, halvårlig ledercoaching med udvikling af fælles fodslag og derefter workshops og fælles processer for alle involverede.

Metode: Håndteres ved indførelse af STYRKEBASERET LEDELSE i ledergruppen, efterfulgt af STYRKEBASERET KULTUR. Systematisk refleksion og idéudvikling for ledergruppen, efterfulgt af systematisk planlægning og gennemførelse af implementeringsproces med alle medarbejdere og MED udvalg.

Effekter: Langt højere medarbejder commitment. Medarbejderne som strategisk drivkraft i implementeringen. Praksis, hvor alle har lyst og motivation til deltagelse. Læs mere her:

 

Sygefraværet falder markant med hverdagsinnovation

Hillerød Kommune – Ældreområdet

skanselyet

Udfordring: Manglende tid til overførsel af vigtig viden om borgerne mellem dag, aften og nattevagter. Højt sygefravær.

Organisering: Fælles kortlægning af gode erfaringer på tværs af alle teams. Systematisk idéudvikling, implementering af ny struktur for videndeling. Ny struktur for videndeling;  10 minutters effektive ”vagtskifte” videndelinger, mellem morgen- og aften vagt, mellem aften og nattevagt.

Metode: Idéudvikling og uddannelsesproces med STYRKEBASERET KULTUR   OG  HVERDAGSINNOVATION som metode til praksisudvikling.

Effekter: Efter 6 måneder: øget samarbejde, effektivitet, langts større videndeling på tværs af teams. Sygefravær faldt fra 5,41 til 0,36% point på 5 mdr.. Læs mere her: 

 

Hverdagsinnovation øger evnen til at håndtere eget liv

Fredensborg Kommune – Psykiatri og handicap 

Group of Diverse Business People Working in Team

Udfordring: I rehabiliteringsprojekter har medarbejderne svært ved at omsætte mål til handling sammen med borgerne. Rehabilitering kræver adfærdsændringer, gode møder og kvalificerede ideer.

Organisering: Medarbejderne lærer nye metoder under fem supervision sessioner.

Metode: Supervision fungerer som en dynamo for hverdagsinnovationer. Medarbejderne lærer en systematisk idéudviklingsmetode med HVERDAGSINNOVATION på tværs af teams og fagligheder. En specialtilpasset metode til rehabilitering for handicappede beboere.

fredensborgEffekter: Nyt koncept implementeret på voksenhandicap området. Bedre samarbejde udvikler flere kreative, kvalificerede løsninger. Beboerne øger evnen til at mestre hverdagslivet bedre med knappe ressourcer. Læs mere her:


JA TAK!  info om hvordan det foregår

JA TAK!        info om kurser   

design thinking