Samarbejde på tværs – med målbare effekter

Effektiviseringkrav skaber nye løsninger for millioner

Udfordring: Fjernvarme området er sat overfor store effektiviseringskrav. Kan føre til opsigelser af optil 30% af medarbejderstaben.

Organisering: Ny fælles strategi udarbejdes i to kommuner. Vi gennemfører leder sessioner og medarbejderworkshop.

Metode: PLM Design thinking som metode, udvikler fælles fodslag og ideer i ledergruppen til strategiske udfordringer. Der udvikles hverdagsinnovationer til fælles planlægning, udvikling og implementering af konkret indsatser.

Effekter: Sparet 3-4 mill. kr. allerede første halvandet år. potentiale er 10 mill. kr. pr. år. Øget fælles fodslag skaber handlingskraft til løsning. Læs mere her: 

 

Ledelse og styring af tidlige indsatser overfor udsatte borgere

Helsingør CROS projektet, et aktions- og udviklingsprojekt for Helsingør Kommune   

CROS helsingørUdfordring: Hvordan udvikle og udfolde nye samarbejds-  og ledelsesformer; Hvordan frisætte medarbejdernes idé- og handlingsrum med tidlige indsatser? Hvordan tager medarbejderne del i ledelsesudfoldelsen? 

Organisering: Gennem ca. syv måneder følger, vi fire ledere og seks afdelinger og sammen udvikler vi nye samarbejds-  og ledelsesformer.

Metode: Et aktionsforsknings- og udviklingsprojekt med strategisk aktionslæring metoder hvor man undersøger egen god praksis, udvikler ideer til udvikling og igangsætter små aktioner / prototyper til udvikling af ny ledelse og styringsrammer. Den anden metode vi bruger er Co-operative Inquiry. Det er ikke A.I., appreciate inquiry, (anerkendende ledelse), men en metode som dækker fire vigtige læringsfaktorer i samskabende udviklingsprocesser.

Effekter: Nogle af afdelingerne har arbejdet med evidensbaserede metoder for udsatte unge og voksne i mere end fire år. F.eks. afdeling for unge stofmisbrugere hvor mellem 50 og 60% stopper eller reducerer deres forbrug af rusmidler. Metoderne er således velprøvede, men metoderne kan ikke stå alene, viser de foreløbige resultater. Det er afhængig af konkrete ledelses- og styringsmetoder. Resultaterne publiceres andet sted.

Her er styring fra oven kombineret med idérigdom fra neden

skolereform Halsnæs
Foto: Politiken

Udfordring: Hvordan håndteres ledelse og styring fra oven samtidig med at man inviterer til godt følgeskab og idérigdom fra neden?

Konstante forandringer og ressourcepres sætter lederne under krydspres. Medarbejdernes motivation sættes på prøve. Her er information om hvordan man inviterer medarbejdere og ledere ind i et fælles rum for udvikling og samskabelse.

Organisering: Et udviklingsforløb over 6 måneder for skoleledere på specialområdet, halvårlig ledercoaching med udvikling af fælles fodslag og derefter workshops og fælles processer for alle involverede.

Metode: Håndteres ved strategisk relationel ledelse: Systematisk refleksion og idéudvikling for ledergruppen, efterfulgt af systematisk planlægning og gennemførelse af implementeringsproces med alle medarbejdere og MED udvalg.

Effekter: Langt højere medarbejder commitment. Medarbejderne som strategisk drivkraft i implementeringen. Praksis, hvor alle har lyst og motivation til deltagelse. Læs mere her:

 

Hverdagsinnovation sænker sygefravær og øger samarbejde i ældresektoren

skanselyet

Udfordring: Manglende tid til overførsel af vigtig viden om borgerne mellem dag, aften og nattevagter. Højt sygefravær.

Organisering: Fælles kortlægning af gode erfaringer på tværs af alle teams. Systematisk idéudvikling, implementering af ny struktur for videndeling. Ny struktur for videndeling;  10 minutters effektive ”vagtskifte” videndelinger, mellem morgen- og aften vagt, mellem aften og nattevagt.

Metode: Idéudvikling og uddannelsesproces med hverdagsinnovation; PLM Design thinking som innovationsmetode til praksisudvikling.

Effekter: Efter 6 måneder: øget samarbejde, effektivitet, arbejdsglæde på tværs af teams. Sygefravær faldt fra 5,41 til 0,36% point på 5 mdr.. Læs mere her: 

 

 

Borgernes evne til at håndtere eget liv – nyt rehabiliteringskoncept psykiatri og handicapområdet

Group of Diverse Business People Working in Team

Udfordring: I rehabiliteringsprojekter har medarbejderne svært ved at omsætte mål til handling sammen med borgerne. Rehabilitering kræver adfærdsændringer, gode møder og kvalificerede ideer.

Organisering: Medarbejderne lærer nye metoder under fem supervision sessioner.

Metode: Supervision fungerer som en dynamo for hverdagsinnovationer. Medarbejderne lærer en systematisk idéudviklingsmetode på tværs af teams og fagligheder. En metode til rehabilitering for handicappede beboere.

Effekter: Nyt koncept implementeret på voksenhandicap området. Markant bedre samarbejde, langt flere kreative, kvalificerede løsninger. Beboerne øger evnen til at mestre hverdagslivet bedre end før. Læs mere her:


JA TAK!  sådan går vi i gang

JA TAK!        info om kurser   

design thinking