PLM udvikler effektiv læring mellem teams

CASE: PLM metoden implementeret i en større ældreinstitution: 

skanselyetI en stor ældreinstitution blev PLM metoden brugt som redskab til udvikling af effektiv læring og videndeling mellem teams.

Problem: Manglende fokus på løbende læring i og på tværs af teams. Mangel på overførsel af vigtig viden om borgerne mellem dag, aften og nattevagter.

Udfordring: Vigtig løbende viden gik tabt, hvert team lærte ikke af hinandens erfaringer og skulle dermed starte ”forfra” hver dag ift. udfordrende borgere.

Løsning: Udvikling og uddannelsesproces med PLM metoden, to hele dage samt to 3 timers møder

  1. Fælles kortlægning af gode erfaringer på tværs af alle teams.
  2. Kvalificeret brainstorm af fælles ideer til ny struktur for viden deling.
  3. Kvalificering af ideerne med PLM redskaber.
  4. Fastlæggelse af klare fælles mål, udvikling af “PIT STOP” møder.
  5. Pilot test med kvalificeret evaluering før, under og efter processen

Resultat: Gennemførelse af handlingsplan – som tilgodeså samarbejde, effektivitet og gav glæde og lyst til at medarbejderne udviklede sig i takt med opgaverne. Sygefravær faldt fra 5,41 til 0,36% point på 5 md.

Hanne Stahl, områdeleder ældrecentret Skanselyet: Jeg vil fortælle at vi har haft virkelig udbytte af Social IQ Academy’s processer og metoder. De kører derudaf i et godt samarbejde”.