Hvor høj er din virksomheds sociale intelligens?


Resilient - KopiVirksomhedens “sociale intelligens”

Denne assessement giver et overblik over din virksomheds evne til at reagere proaktivt under usikre, foranderlige eller udfordrende betingelser.

Sådan udfører du nedenstående assessment: 

I hvor stor grad beskriver flg. udsagn dit team, afdeling eller organisation? (vælg en af de tre organisationsenheder)

Print ud, skriv ned og sæt kryds for det tal der er mest beskrivende: 1= Slet ikke, 2=i mindre grad 3= nogen grad, 4 = beskrivende 5= meget beskrivende. Indsend samlet sum her:  
1. Vi har en god oversigt over medarbejderes spidskompetencer og viden
2. Vi er gode til at tale om fejl og hvordan vi i fællesskab kan lære af dem
3. Vi drøfter og formidler hinandens unikke kompetencer og viden på tværs af fagområder, således at vi ved hvem der har relevant specialist viden og -kompetencer
4. Vi diskuterer tit alternativer til hvordan vi går til og løser vore almindelige arbejdsopgaver
5. Når vi diskuterer nye opståede udfordringer med hinanden, diskuterer vi med et ”bredt udsyn” ved at være omhyggelige med at finde flere tilgange til hvordan det kan løses
6. Når vi skal løse problemer, inddrager vi sædvanligvis kollegers tværfaglige viden og kompetencer
7. Vi bruger tid på at identificere aktiviteter som vi ikke ønsker skal gå galt
8. Når der opstår fejl, har vi en særskilt metodik til at diskutere hvordan vi kan forhindre at de opstår igen
9. Når der opstår en krise eller større udfordring, er vi hurtige til at koble vores kollektive, tværfaglige ekspertise på, for at løse problemet

 

ja takIndsend dit score, med navn, titel, firmanavn samt branche og antal medarbejdere.  Således kan du benchmarke med andre virksomheder. Send her:

Du kan også vælge at være anonym med firma navnet. For mere uddybende og fyldestgørende kommentarer til din besvarelse. Kontakt Andreas

 


 

gentoftehalsnæshillerødfredensborgKommuner og regioner der finder nye, metoder under foranderlige eller udfordrende betingelser, læs her:

 


Organisationen skal være robust – ikke medarbejderne. Læs vores artikel i lederweb her…

Denne assessment er udarbejdet af en af verdens mest anerkendte organisationsforskere Karl Weick, i samarbejde med Kathleen Sutcliffe. Social IQ Academy har justeret analysen i forhold til skandinaviske organisationer. Læs mere i  “Managing the unexpected, Resilient Performance in an Age of Uncertainty.